Hírek, események / Korábbiak / 2012. év

Hírek, események

 

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

 

2012

Ünnepi miserend

Szent József templom
December 24-én 24.00 órakor ÉJFÉLI MISE.
December 25-én, 26-án és január 1-jén Ünnepi miserend 8.30-kor.
December 27-28-29-én 17.00 órakor.
December 31-én 17.00 órakor ÉV VÉGI HÁLAADÁS.

 

Nagyboldogasszony templom
December 24-én 16.00 órakor karácsonyi vigíliai szentmise,

23.30-kor zenés, irodalmi áhítat, 24.00 órakor ÉJFÉLI MISE.
December 25-én Ünnepi miserend 8.00, 10.00 és 18.00 órakor,

11.15-kor hittanos gyermekek karácsonyi előadása.
December 26-án és január 1-jén 10.00 és 18.00 órakor.
December 27-28-29-én 18.00 órakor.
December 31-én 18.00 órakor ÉV VÉGI HÁLAADÁS.

 

Szent László templom, Bokros
Minden vasárnap 14.00 órakor szentmise.
December 24-én 18.00 órakor karácsonyi vigíliai szentmise.
December 25-én és január 1-jén, 14.00 órakor.

 

Szent István templom, Felgyő
Minden vasárnap 11.30 órakor szentmise.
December 24-én 18.00 órakor karácsonyi vigíliai szentmise.
December 25-én és január 1-jén, 11.30 órakor.

Adventi lelkigyakorlat

Advent harmadik hétvégéjén - december 14-től 16-ig - Száva Szabolcs békéscsabai segédlelkész, újmisés atya tartott lelkigyakorlatot templomunkban. A szentmiséken a három isteni erényről elmélkedett, melyek a hit, a remény és a szeretet. Hangsúlyozta, hogy ezek összetartozó fogalmak, egyik nélkül a másik sem létezik, hiszen a hit az a kapu, ami a remény útján vezet a szeretet, a Jóisten felé. Az Isten nélküli hitetlen élet erkölcstelenségbe, reménytelenségbe és a szeretetlenség sötétjébe visz. Szabolcs atya a nagy hévvel és szuggesztív erővel előadott mondanivalóját Szent Pál apostol szeretethimnuszának elmondásával fejezte be, melynek záró sorai így hangzanak: "Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."

Antall Józsefre emlékeztek

 

 

Halálának 19. évfordulója alkalmából néhai miniszterelnökünkre emlékeztek tisztelői. December 12-én koszorút helyeztek el a Kolostor épület előtti kertben lévő szobránál, és gyertyagyújtással tisztelegtek államférfiúi teljesítménye előtt.

 

Festmény kiállítás

Túri Ferenc, csongrádi amatőr festő képeit tekinthetik meg a látogatók a Kolostor épületben. A tárlat megnyitóján (december 8-án) Dékány István, az egyházközség képviselőtestületének elnöke mutatta be az alkotót és a kiállított tájképeket, amelyek meg is vásárolhatók. A kiállítás hétfő kivételével hétköznapokon 15.00 - 17.00 óra között, vasárnap délelőtt fél 10-től látogatható.

Hit éve

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 11-én kezdődött és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart majd a Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne - jelentette be még nyáron XVI. Benedek pápa a Szent Péter bazilikában tartott szentmisén. Ez az év olyan lehetőség, amelyet a keresztény közösség kínál mindazoknak, akik szeretnének találkozni Istennel.

 

A hit évének logója egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára utal. Az esemény hivatalos, latin nyelvű himnusza is elkészült: refrénje fohász Istenhez, hogy mindnyájunkban növelje a hitet.

Téli időszámítás kezdete

 

Szombatról - vasárnapra virradóra (2012. október 28.)
hajnali 3 órakor, 2 órára kell visszaállítani az órákat!

 

CSFHE - Egyesületi találkozó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. október 16-án (kedden) 18.00 órai kezdettel tartja
soron következő egyesületi találkozóját.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

CSFHE - Egyesületi találkozó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. szeptember 18-án (kedden) 18.00 órai kezdettel tartja
soron következő egyesületi találkozóját.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

Kihívás

 

Szent Gellért Fesztivál

Kedves Testvérek!

 

Az egyházmegye szervezésében immár 5. alkalommal rendezzük első püspökünk és védőszentünk tiszteletére a Szent Gellért Fesztivált a Székesegyházban Szegeden szeptember 21-30 között.
Az idén egy rendkívüli és sajátos program is része a Szent Gellért Fesztiválnak. Szeptember 22-én, szombat 15 órától a Dómban úgy imádkozzuk közösen a rózsafüzér 15 titkát, hogy minden tized előtt meghallgatjuk Isten Szavát, a Szentírásból elhangzik a megfelelő részlet, ezt követően felhangzik Franz von Biber "A Rózsafüzér-szonáták misztériuma" című művéből a megfelelő szonáta, majd együtt elimádkozzuk a megfelelő tizedet, mindegyiket felajánlva egyházmegyénk egy-egy általános szándékára. A mintegy 2 és fél órás imádságra egyházmegyénk valamennyi plébániájáról szeretettel hívom és várom a közös imára a szervezett csoportokat, elsősorban a rózsafüzér társulatok tagjait. A plébános és káplán atyákat is szeretettel hívom, bár tudom, hogy sokuknak szombat délutáni lelkipásztori kötelezettségei nem teszik lehetővé a Szegedre utazást. Őket elsősorban arra kérem, segítsenek továbbítani a meghívást és segítsenek megszervezni a plébániai csoportok részvételét.
Ahonnan bérelt busszal érkeznének, szükség esetén a költségek egy részéhez az egyházmegyei hivatal is hozzá tud járulni.
Az új tanév és a most kezdődő lelkipásztori év kezdetén Szent Gellért közbenjárásával Isten Bőséges áldását kívánom plébániáink közösségeinek minden tagjára!

 

Szeged, 2012. szeptember 8.

 

Dr. Kiss-Rigó László püspök

Fekete Madonna

A czestochowai
FEKETE MADONNA
körbejárja Magyarországot...

 

Kedves Testvérem!
A czestochowai Fekete Madonna hiteles másolata nemsokára Szegedre érkezik, hogy hirdesse az emberi élet örömhírét, hogy felhívja a figyelmet az emberi élet értékére és védelmére.

Kérlek, tarts velünk, imáiddal könyörögj magyar nemzetünk, magyar ifjaink tisztaságáért, a magyar családokért, engesztelj a sok millió elpusztított magzatért...

2012. szeptember 13-án, csütörtökön reggel 7 órakor Kondé Lajos pasztorális helynök atya a czestochowai Szűzanya jelenlétében szentmisét mutat be a szegedi Dómban. A szentmise után de. 9 óráig közösen imádkozunk a fenti szándékokra.

Terményáldás

A szeptember 2-i, vasárnapi szentmisén terményáldásra került sor. Az oltár elé helyezett kis asztalkán szépen elrendezve sorakoztak a hívek által termelt zöldségek, gyümölcsök és egyéb termények.

 

Fabisz Ákos káplán atya kiemelte, hálát adunk Istennek, hogy ebben a rendkívül aszályos időszakban is ilyen szépen alakultak a termések, majd megáldotta azokat.

 

Kisboldogasszony napi búcsú

Kisboldogasszony napi búcsúra várja az atyákat és a híveket a Magyar Pálos Rend és a Pálosszentkúti Plébánia.
Szeptember 2-án, vasárnap Petőfiszállás-Pálosszentkúton 10.00 órakor kezdődik a Kisboldogasszony napi búcsúi szentmise körmenettel, celebrálja pálos újmisés atya.

Fabisz Ákos káplán atya bemutatkozása

 

Kedves Csongrádiak!

 

Születtem a Békés megyei Gerendás községben, 1980-ban. Hívő, vallását gyakorló családban nevelkedtem. Sosem tettem fel a kérdést komolyan magamban, vajon van-e Isten? Természetes volt az imádság, a szent tisztelete; a templom, és a közösség szeretete. Az egyházi ünnepek családi ünnepekké is váltak. Vártam, készültem rá, és átéltem minden vallásos eseményt.
Vártam, hogy vasárnap legyen újra, hogy újra a templomba mehessek, és megtapasztaljam a közös Istenimádás adta békét.
Készültem rá, tudtam úgy kell élnem egész héten, hogy engem vár az Úristen, nekem ott a helyem a Szent István templomban, és nem tehetek meg keresztényként bármit.
Átéltem, mert hatott rám, amit láttam, hallottam, olvastam.
Az érzés, hogy mennyire szeret a Jó Isten, először boldog emlékű Szigeti István plébános úr hitoktatásából érintett meg az iskolában, amit később megerősítettek az őt követő atyák, és az idők folyamán mellettük dolgozó két hitoktató tanárnő. 
Ennyi év távlatából látom, hogy mindaddig nem tudtam kimondani az IGENT Isten hívására, míg le nem tisztult bennem, mit szeretnék egészen. Nem csak részben ezt, kicsit meg azt; egészen teljes valómmal csak egyet. Sok időbe telt, míg föleszméltem, és a gondolatból szavak, majd tettek lettek.  Sok küzdelem, vívódás, emberi érés, és Isten szeretetének feltétlen befogadása kellett, hogy Jézussal kimondhassam: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet!
Tizenhat évesen csatlakoztam a nagyszülőkhöz, és együtt mentünk mindig templomot takarítani, díszíteni. Így mind inkább magaménak éreztem templomunk minden szegletét, szobrát, bútorát, és imáimban is összeszedettebb, elmélyültebb lettem. Meghívtak a Jézus Szíve Család imaközösségébe, de jól tették! Éreztem, hogy nem feltétlen kell a díszes ünnepség, csak az én szándékom, hogy az oltár elé térdeljek, és imádkozzam a Mindenhatóhoz. A gyakori szentáldozás mellett, az imádsággal töltött idő növelése, az abban való elmélyülés, erősített a hitben, és segített letisztulni bennem: papi szolgálatára vár az Úr.
Domaszéken, 2006 őszén az Egyházmegyei Lelkipásztori Napok rendezvénysorozat végén szólítottam meg, egy akkori szemináriumi elöljárót, azzal, hogy én pap szeretnék lenni.
"Hó-hó, előbb talán kis pap, nem de?" Felelte Ő viccesen.   Akkor már egy hónapja elindult a tanév, és nekem is tisztességből be kellett fejezzem a záró évemet egy főiskolán. Nem volt könnyű teljesíteni állapotbeli kötelességemet, mint munkavállaló - a gerendási Szent József Szeretetotthonban - és mint levelező főiskolás hallgató úgy, hogy mellette elvágytam már Szegedre, a papságra való öt éves felkészülésre.
Most, mint csongrádi káplán arra törekszem, hogy minden pillanatban adjam azt a szeretetet, melyet általam akar ajándékozni az Úr. Életemet Pál apostol szavával "szentül, és őszintén" 2Kor 1.12 vágyom élni, szolgálva felebarátim üdvösségét, és Isten dicsőségét!

 

Fabisz Ákos
káplán

Fabisz Ákos újmisés atya köszöntése

Városunk új segédlelkésze Fabisz Ákos újmisés atya, akit augusztus 12-én, a vasárnapi reggeli szentmisén köszöntöttünk. Rövid bemutatkozásából megtudtuk, hogy a Békés megyei Gerendás községből származik, és a papi hivatás felé kisebb kitérő után érkezett. Főiskolát végzett, majd munkahelyeken dolgozott, többek között idősek gondozásával is foglalkozott. Megpróbált nekik támaszt adni, vigasztalni őket, imádkozott értük, és addig-addig imádkozott, míg meghallotta az Úristen hívó szavát.
Papi jelmondataként a következő idézetet választotta: ".szentül és őszintén." (2 Kor 1,12). Reméljük, hogy hívatását ennek megfelelően sikerül majd gyakorolnia, melyhez sok erőt és Isten áldását kívánjuk.
A káplán atya a szentmise végén újmisés áldásban részesítette a híveket.

Dispozíciók - 2012. - Szeged-Csanád Egyházmegye

Személyi változások a Szeged-Csanád Egyházmegyében, melyet

Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr rendelt el, 2012. augusztus 11-től.

 

 

Plébánosok:

 • Bauer Csaba, Békéscsba-Erzsébethely
 • Czank Gábor, Gyomaendrőd
 • Gyenes Csaba, Kevermes
 • Lengyel Antal, Körösladány
 • Pálfai Zoltán, Makó
 • Zmijan Adalbert, Üllés
 • Iványi László, Hunya

 

Plébániai kormányzó:

 • Fazakas Gusztáv, Tiszasziget

 

Kisegítőlelkészek:

 • Túri Kis István, Zsombó
 • Hüse József, Szeghalom
 • Salamon László, Balástya

 

Kórházlelkészek:

 • Fazakas Attila, Szeged
 • Jakab Zoltán, Szeged

 

Káplánok:

 • Fabisz Ákos, Csongrád
 • Gavódi Róbert, Ópusztaszer
 • Köllő Sándor, Gyula
 • Negyela Zoltán, Szentes
 • Roszel Norbert, Hódmezővásárhely
 • Száva Szabolcs, Békéscsaba
 • Tóth Roland, Szeged-Rókus

 

Nyugállomány:

 • Dr. Sávai János augusztus 31-től

 

Hitoktatási referens, ifjúsági és egyetemi lelkész:

 • Serfőző Levente, Szeged

Negyela Zoltán atya búcsúztatása

Augusztus 5-én, a vasárnapi szentmisén köszönt el a hívektől Negyela Zoltán káplán, aki Szentesen, a Szent Anna plébánián folytatja papi munkáját. Az egyházközség nevében Szivák Györgyné Ágika búcsúzott el Zoltán atyától, aki egy évet töltött városunkban. Ez idő alatt a hívek megkedvelték a szolgálatát lelkiismeretesen végző, ugyanakkor mindig mosolygós, közvetlen, barátságos atyát. Kívánjuk, hogy új állomáshelyén is sok örömét lelje lelkipásztori munkájában!

IV. Ferences napok a Szent József plébánián

Negyedik alkalommal szervezte meg a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület a "Ferences napok a Szent József plébánián" elnevezésű rendezvényt. Július 28-án, szombaton már korán reggel a fúvósok muzsikájától volt hangos a templom környéke. A rendezvényt Németh Róbert, az egyesület alelnöke nyitotta meg, majd Laczkó István plébános atya köszöntötte a megjelenteket. Délelőtt a gyermekeknek kézműves és játékos foglalkozásokat tartottak a Piroskavárosi Általános Iskola tanárai, és a Csiga-Bölcsi Családi Napközi nevelői. Lehetőség volt az íjászat kipróbálására, és kerékpáros ügyességi versenyre is sor került. A templomban régi miseruhákat mutattak be. A templomkertben gulyásleves készült három bográcsban. Az ebéd elfogyasztása után szabadtéri koncertek, gépjárművek megáldása, templomi hangverseny, kürtőskalács sütés, majd az esti szentmisét követően tábortűz színesítették a programot. Az idén sem marad el a "Barátok bora" borverseny, amelyre saját készítésű borokkal lehetett nevezni. Az eredményhirdetésre a délutáni órákban került sor.

 

Július 29-én, vasárnap fél 9-kor kezdődik a Porciunkula-i ünnepi szentmise, melyet Zatykó László szeged-alsóvárosi ferences atya mutatott be.

IV. Ferences Napok

IV. FERENCES NAPOK
A Szent József Plébánián

2012. július 28-29.

 

 

Szombat

08.00:   Zenés figyelemfelhívás.

08.00-16.00:       Kézművesek, kiállítók, árusok jelenléte a templom előtti téren.

09.30:   Hívogató a templomtoronyból: Csák László klarinéton játszik.

09.45:   A rendezvény ünnepélyes megnyitója.

10.00:   Kiállítás régi miseruhákból a Szent József templomban.

10.00-12.30:       Családi nap:

 • A gyerekeknek a Piroskavárosi Általános Iskola nevelői játékos foglalkozásokat tartanak.
 • A Csongrádi Íjász Sportegyesület is lehetőséget biztosít az érdeklődőknek az íjászat kipróbálására.
 • Kerékpáros ügyességi versenyre is sor kerül.
 • Az apró gyermekeket a Csiga-Bölcsi Családi Napközi nevelői várják szeretettel.
 • A templomlépcső színpadán a Csongrádi Katolikus Ifjak, Csák László és zenésztársai adnak műsort.

12.30-14.00:       Ebéd a templomkertben:

 • A helyszínen főzött gulyáslevest lehet elfogyasztani, melyre előzetesen kell jelentkezni július 19-20-án a Kolostor épületben 15.00-16.30 óra között, melyhez támogatást elfogadunk. Az ebéd maximum 150 fő részére készül.

14.00:   A Barátok Bora borverseny eredményhirdetése.

14.00-15.00:       Kürtőskalácssütés.

14.30:   Gépjárművek megáldása.

15.00:   Hangverseny a templomban, Muladi József vezetésével.

17.00:   Szentmise.

18.00:   Templomkerti este:

 • Zenés tábortűz a CSOKI közreműködésével, díjazott borok kóstolása, szalonnasütés.

 

Vasárnap

08.30:   Porciunkulai búcsúi szentmise, körmenettel.

Bemutatja:  Zatykó László Szeged alsóvárosi ferences atya.

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Barátok Bora

IV. Ferences Napok a Szent József Plébánián
rendezvénysorozat részeként a

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
BARÁTOK BORA
elnevezéssel borversenyt hirdet.

 

 

A részvétel feltételei:
kettő darab parafa dugóval lezárt - bármely évjáratú

7,5 dl-es felirat és jelzés nélküli üveg bor leadása,

mely saját termesztésű szőlőből készült.

 

Nevezéskor kérjük az alábbi adatok közlését:
- a borfajta neve, évjárata;
- termőhelye;
- a termelő neve, lakcíme.

 

Nevezés és a minták leadása:
2012. július 25-26. (szerda-csütörtök) 15.00-16.30 óra között a

Piroskavárosi Szent József Plébánia Kolostor épületében.

 

Címkével, jelzéssel ellátott palackokat nem áll módunkban elfogadni,

a verseny nevezési díjat nem tartalmaz.

 

Gulyás Ferenc csongrádi borász által vezetett zsűri dönt a helyezésekről, az eredményhirdetésre július 28-án 14.00 órától a Plébánia kertjében kerül sor.

 

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

 

Fel!

 

CSFHE - Egyesületi találkozó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. július 3-án (kedden) 18.00 órai kezdettel tartja
soron következő egyesületi találkozóját.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

Tanévzáró bibliaóra

 

A szerda esti bibliaórák a nyári vakáció alatt szünetelnek. Az évzáró összejövetelt június 13-án a templomkertben tartottuk. Szalonnasütéssel, házi sütemények és itókák fogyasztásával vidáman telt a délután.

Negyela Zoltán atyának köszönjük az együtt töltött szép órákat! Reméljük, hogy ősszel tovább folytatódik a hitoktatás ezen formája.

 

Úrnapja

Pünkösd vasárnap után két héttel, június 10-én az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust ünnepeltük az úrnapi szentmise és körmenet megtartásával. Az ünnep fő eseménye a körmenet volt a templom körül felállított és feldíszített négy oltárnál. Negyela Zoltán atya minden állomásnál rövid szertartást tartott, és áldást osztott az Oltáriszentséggel. A menet előtt haladó kislányok rózsaszirommal szórták tele az utat.

 

CSFHE - Egyesületi találkozó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. június 12-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartja
soron következő egyesületi találkozóját.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

Orbán-napi szentmise

A több éves hagyományt követve az idén is a szőlők között található Orbán szobornál emlékeztünk meg Szent Orbánról, a szőlőművelők védőszentjéről. A néphagyomány szerint, ha Orbán megvédte a termést a fagytól, akkor borral vendégelték meg a szobrát, ha viszont fagykáruk lett a gazdáknak, akkor megvesszőzték. A május 27-én, délután megtartott szentmise, melyet Laczkó István plébános vezetett, a bor megáldásával és kóstolásával fejeződött be.

Elsőáldozás

Május 27-én, Pünkösd vasárnapján tizenegy gyermek járult első alkalommal szentáldozáshoz templomunkban. A fehér ruhába öltözött lányok és fiúk izgalommal várták a Jézussal való találkozást. A szentmise keretében Negyela Zoltán káplán atya köszöntötte őket és szüleiket, majd megújították keresztségi fogadalmukat. Ezután következett az ünnepélyes pillanat, amikor magukhoz vehették az Oltáriszentséget. A szentmise végeztével a gyermekek átvonultak a kolostor épületébe, ahol jó étvággyal fogyasztották el a hagyományos reggelit: tejeskávét és kalácsot.

CSFHE - Egyesületi találkozó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. május 21-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartja
soron következő egyesületi találkozóját.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

"Ha velünk az Úr áldása, nincs gondunk az aratásra."

Április 29-én a papi és szerzetesi hivatások vasárnapját ünnepeltük. A jó pásztor mindig a nyája előtt halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját - olvashatjuk János evangéliumában. Figyeljük mi is Jézus Krisztusnak, a Jó Pásztornak a szavára, és imádkozzunk, hogy a fiatalok meghallják követésére szóló hívását. A szentmise után búzaszentelésre került sor a templomkertben, ahol Negyela Zoltán káplán atya megáldotta a szárba szökő vetést és könyörgött a jó termésért. A szertartást a templom kórusának éneke kísérte. A hagyományt követve sokan vittek haza imakönyvükben a megáldott búzaszálakból.

Ferences esték Csongrádon

A Ferences esték Csongrádon című, ferences lelkiséget bemutató előadássorozat következő előadására április 16-án, (hétfőn) 17.00 órakor kerül sor, melyet Kiss Didák ferences szerzetes, a szegedi Ferences Rendház házfőnöke tart, a Szent József Plébánia, Kolostor épületének, Könyvtár termében (Piroska János tér 4). Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A belépés díjtalan.

Nagyszombat

Nagyszombat - 2012-04-07

Nagyheti szertartások ünnepi rendje

 • Nagycsütörtökön 17.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére. A szentmise után egy órás virrasztás lesz az Oltáriszentséggel.

 

 • Nagypénteken 15.00 órakor keresztutat végzünk a temetőben a stációknál. Gyülekezés a kápolnánál lesz. A templomban már nem lesz keresztút.

  17.00 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, melyben elhangzik a Passió, és kereszthódolatot végzünk. A szertartás után virrasztás lesz a Szentsírnál.

 

 • Nagyszombaton 20.00 órakor kezdődik a nagyszombati szertartás tűzszenteléssel, amely a templom előtti téren lesz. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy gyertyát szíveskedjenek magukkal hozni.

 

 • Húsvétvasárnap templomunkban a szokott időben 8.30 órakor lesz a szentmise.

 

 • Húsvéthétfőn templomunkban 8.30 órakor lesz a szentmise.

Meghívás közös imára

Április 15-én ünnepeljük az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Délután három órakor Magyarország templomaiban közös imádságot tartunk a kihelyezett Oltáriszentség előtt az embereken elhatalmasodott hitetlenség és bűn ellen.

Virágvasárnap

 

A húsvét előtti vasárnapon, április 1-jén Jézus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulására emlékeztünk. A virágvasárnapi szentmise keretében Negyela Zoltán káplán atya a templom előtt ünnepi barkaszentelést végzett. A barkás bevonulást követően a két templom összevont kórusa Jézus szenvedés- történetét, a passiót adta elő Szent Márk evangéliumából.

 

Keresztútjárás két keréken

Március 31-én, szombaton délelőtt a viharos erejű szélben húsz felnőtt és gyermek indult el kerékpárral keresztutat járni. Többéves hagyomány már plébániánkon, hogy ilyen módon is felkészülünk húsvét ünnepére. Az idén a városban található kereszteket és vallási jellegű szobrokat kerestük fel. A 14 keresztúti állomás mindegyikénél Laczkó István plébános atya vezetésével imádkoztunk, majd Révész József röviden ismertette az adott kereszt, vagy szobor történetét.

Húsvéti kézműves délután

 

Március 30-án a hittanos gyerekek húsvéti kézműves délutánon vehettek részt a kolostor épületében. A tanár nénik segítségével tojástartó kosarat készítettek, húsvéti képeslapokat, könyvjelzőket ragasztottak és tojást festettek a gyerekek. Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot. A változatos programok iránt nagy volt az érdeklődés.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat és Szent József búcsú

Zsadányi József szegvári plébános tartott nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban március 17-én és 18-án.

Az első napon a bűnről, a második napon pedig a bűnbocsánat szentségéről beszélt az atya.

 

Mivel ezen a vasárnapon volt templomunk búcsúja, az ünnepi szentmisén Szent Józsefről is megemlékezett.

A szentbeszédek meghallgathatók illetve letölthetők a Hanganyagok menüpont alatt.

Nyári időszámítás kezdete

Szombatról vasárnapra virradóra (2012. március 25.)
hajnal 2 órakor 3-ra kell állítani az órákat!

 

Kerékpáros keresztútjárás

Húsvétra történő felkészülés jegyében
március 31-én, szombaton
kerékpáros keresztútjárásra kerül sor
a Szent József Plébánia szervezésében.


Indulás: 9.00 órakor a Szent József templom elől.
A tervezett útvonal hossza: 7,5 km.
A tervezett útvonal menetideje kb.: 2,5 óra.
A résztvevők ivóvizet hozzanak magukkal.

 

Stációk:

 1. Szent József templom
 2. Kereszt a malom előtt
 3. Szentháromság szobor a Szentháromság téren
 4. Kálvária szoborcsoport a Nagytemplom előtt
 5. Szent István szobor a Nagytemplom előtt
 6. Fájdalmas anya szoborcsoport a Nagytemplom előtt
 7. Kereszt talapzat a Nagytemplom mögött
 8. Nepumuki Szent János szobor a belvárosban
 9. Kereszt a Bökényalj úton
 10. Kereszt a Szent Rókus templom előtt
 11. Fájdalmas Anya szobor a Szent Rókus templom előtt
 12. Nepumuki Szent János szobor a fahídnál
 13. Kereszt a Kereszt téren
 14. Szent József templom

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 17-én és 18-án nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban. Szombaton 16.00 órától gyóntatás, 17.00 órától szentmise. Vasárnap reggel 8.00 órától gyóntatás, 8.30 órától szentmise, mely egyben templomunk búcsúja is. A lelkigyakorlatot Zsadányi József szegvári plébános tartja.

Ferences esték Csongrádon

A Ferences esték Csongrádon című, ferences lelkiséget bemutató előadássorozat következő előadására március 12-én, (hétfőn) 17.00 órakor kerül sor, melyet Kiss Didák ferences szerzetes, a szegedi Ferences Rendház házfőnöke tart, a Szent József Plébánia, Kolostor épületének, Könyvtár termében (Piroska János tér 4).

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A belépés díjtalan.

CSFHE - Közgyűlési meghívó

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
2012. február 20-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel tartja
a 2011. évi beszámoló közgyűlését.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az újabb közgyűlést az
Egyesület 2012. február 20-án (hétfőn) 17.30 órára hívja össze,
amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

 

Helye: Csongrád, Piroska János tér 4.
Kolostor épület, Könyvtár terem.

>> CSFHE <<

Ferences esték Csongrádon

A Ferences esték Csongrádon című, ferences lelkiséget bemutató előadássorozat következő előadására február 13-án, (hétfőn) 17.00 órakor kerül sor, melyet Kiss Didák ferences szerzetes, a szegedi Ferences Rendház házfőnöke tart, a Szent József Plébánia, Kolostor épület, Könyvtár termében (Piroska János tér 4).

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A belépés díjtalan.

Egyszerű csépai piarista diákból Vatikán diplomatája

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Csongrádi Csoportja szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2012. január 11-én (szerdán) 18 órára a csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia nagytermébe, ahol Mons. Dr. Pintér Gábor prelátus, az egyetlen magyar vatikáni diplomata mesél arról, hogyan lett az egyszerű csépai piarista diákból Vatikán diplomatája.

A belépés ingyenes, hozzájárulást az előadó költségeire szeretettel elfogadunk!

Boldog Új Évet Kívánunk!

Az alábbi kis verssel kívánunk minden kedves olvasónknak,

sikerekben és egészségben gazdag, békés, boldog új évet.

 

Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő!

Hírek, események

 

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

 

Fel!

 

Hírek, események / Korábbiak / 2012. év