Bemutatkozás / Templom, plébánia

Szent József - templom ismertetése

 

 

Az építkezés 1927-28-ban történt Bauer Gyula és Schmitter Ernő, budapesti építészek tervei szerint, Koncz Péter hódmezővásárhelyi építész kivitelezésével. Róma-városi ókeresztény bazilika stílusban. Az építkezéshez a nép pénzadományokkal és munkával járult hozzá.
A templomot 1930. június 15-én Hanauer Árpád István püspök Szent József oltalma tiszteletére felszentelte. A templomépület hossza: 29,75 m, szélessége: 17,20 m (a szentély keskenyebb). A torony magassága: 20 m, sisakkal együtt 26,50 m.

 

Főoltár (szembemiséző oltár) és liturgikus tér bútorai 1979-ben készültek Vitai Attila tervei szerint Tánczos János kivitelezésével a hívek adományaiból.
A szentségi oltár az Óberbauer cég munkája 1930-ból. Ajándékozta: Csanyi Forgó Józsefné. Szent József szobra: (170 cm) 1950-ből való, Palkovics Lajos szobrászművész munkája. A kereszt (hossza: 340 cm, rajta Krisztus szobra 120 cm). A ferences szerzetesek pécsi műhelyében készült 1944-ben. Ajándékozta: Vári Mátyásné, Donka János és neje. A szószék 1930-ból való az Óberbauer cégtől, ajándékozta: Forgó Mihály és Kocsis Veronika. A szentélyben lévő négy angyalszoborból kettőt Nagypál János ajándékozott hálából, amiért a Világháborúban a ruháját nyolc helyen golyó szakította át, de neki semmi sérülést sem okozott. A szobrok 1942-ből valók. A bükkfa padok (20 db.) 1930-ból valók.
Szent Ferenc oltár a hívek adományaiból készült: 1984-ben. Tervezte és készítette: Tánczos János. Szobor mérete: 128 cm.
Szent Antal oltár 1939-ből való. Tervezte: Oberten Odiló csongrádi ferences szerzetes, készítette: Benke Ferenc, ajándékozta: Palásthy György és Kovács Lajos és neje: Palásthy Rozália. A szobor mérete: 128 cm.
Mária kápolna: Bejárattól jobbra tölgyfa oltárral és Piéta szoborral (110 cm) az Oberbauer cégtől 1941-ből való többek adományából. Templomunk berendezése a ferences áhítatirányt mutatja.
Az orgona: 2 manuálos, 30 regiszteres, 1943-ból való a Rieger cégtől.
A harangok 1930-ból valók a Szlezák cégtől. Szent Antal harang: 153 kg, Szent Imre harang: 99 kg. A harangok villanyosítása 1980-ban történt.

 

A templom külső restaurálása a hívek adományaiból történt 1980-ban, ekkor a templomot Bánk József érsek-püspök Szent József az egyház oltalmazója tiszteletére benedikálta.
A templom fűtése a hívek adományaiból 1984 óta földgázzal történik.
Ez a templom plébániai templom, ami azt jelenti, hogy a város körülhatárolt részén - belterületen a Gőzhajó utca - Somogyi Béla utca - Vasút utca vonalától nyugatra eső városrészen, a külterületen a 451. számú műút és Tisza közti tanyavidéken és Bokroson - lakó híveknek ez a saját temploma.

 

Búcsúnap: március 19. és augusztus 2.
Szent József védőszentje templomunknak, plébániánknak, egyházközségünknek.

 

Lelkesítő példák: Szent Józsefet az egyház történelem különböző időpontjain és helyein buzgóságban, jellemben, tudományban kiváló emberek tisztelték, közülük említjük a következőket: Szent Jeromos +420, Szent Bernát +1153, Nagy Szent Albert +1280, Szent Brigitta +1373, Szent Bernardin +1444, Avillai Szent Teréz +1582, Kaszap István +1935,
külön és tisztelettel említjük a Szent Józsefet tisztelő pápákat: IV. Sixstus +1484, IX. Pius +1878, Szent X. Pius +1914, XV. Benedek +1922, XI. Pius +1939, XII. Pius +1958, XXIII. János +1963.

 

"Menjetek Józsefhez!" (Idézet a Szentírásból: Gen. 41,55.)

 

 

Bemutatkozás / Templom, plébánia