Bemutatkozás / Lelkipásztorok / Papjaink

Lelkipásztorok a csongrádi Szent József plébánián

Topsi Bálint

 

Topsi Bálint
plébános

 

 

Születés dátuma:

1977. május 7.


Pappá szentelés dátuma:

2004. június 12.

 

 

Lelkipásztori bemutatkozás

 

Születés dátuma: 1977. május 7., Klézse (RO). Teológiai tanulmányok: 1996-2000 Gyulafehérvár, 2000-2004 Szeged. Pappá szentelés dátuma: 2004. június 12. Segédlelkész: 2004-2005 Csongrád-Belváros, 2005-2006 Gyula. Elek plébánosa 2006-2009, Szentes plébánosa 2009-2014. 2010-2013 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, KJPI, 2013-tól püspöki tanácsos, Szentszéki bíró. Csongrád plébánosa 2014-től.

 

Papi jelmondat: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek" (Jn 21, 17.).

 

Topsi Bálint
plébános

 

Kovács János

 

Kovács János
kisegítő lelkész

 

 

Születés dátuma:

1949. január xx.


Pappá szentelés dátuma:

1980. június xx.

 

 

Lelkipásztori bemutatkozás

 

Idézet a Harang-Szó újság 2015. júliusi számából

 

"

A "régi - új lelkész" bemutatkozik

 

Ez év márciusában meghívott ft. Topsi Bálint plébános úr a Piroskavárosi Szt. József búcsúba. Már akkor is szóba jött, hogy esetleg - mint nyugállományú tábori lelkész - tudnék-e vállalni kisegítést Csongrádon? Többszöri megbeszélés és telefonálások után pünkösdhétfőn kezdtem el papi szolgálatomat a Piroskavárosi plébánián, ahol 1985-ben már káplánként szolgáltam. Úgy érzem nem jöttem idegen helyre, hiszen már a búcsúban is sok ismerőssel találkoztam. A "Harang-Szó" újságunk sem idegen számomra, mivel a régebbi számok közül is rendszeresen megkaptam az új kiadásokat +Fekete Imre barátomtól, akire mindig nagy szeretettel és tisztelettel fogok emlékezni. Imi hiányzik nemcsak a családból és a laktanyából, de Szt. József Egyházközségünkből is. Nyugodjon békében! Rendszeresen imádkozunk érte.
Magamról csak annyit, hogy a Csongrádhoz közeli Szegváron végeztem az általános iskolát, Szentesen érettségiztem, majd Németországban dolgoztam. Katona voltam 1970-ben itt a Csongrádi Műszaki Zászlóaljnál árvízvédelmen, mint gépkocsivezető. Közben felvettek a Pécsi Műszaki Főiskolára, ahol 1974-ben kaptam épületgépész szakon üzemmérnöki képesítést. Egy évet dolgoztam Hódmezővásárhelyen az Alföldi Porcelángyárban, mint technológus, majd Dr. Endrey Mihály váci püspök úr a Szegedi Szemináriumba irányított. 1980-ban ft. Marosi Izidor püspök atya pappá szentelt nyolc diakónus testvérrel együtt a Váci Székesegyházban.
Első állomáshelyemen, Kiskunhalason ft. Zsótér Antal főesperes úr volt a plébános. Nyugodjon békében, nagyon jó pap volt. További állomáshelyeim: Budapest Sashalom, Szolnok, Csongrád Szt. József plébánia, Hatvan, Kiskunfélegyháza, majd a Kalocsai Főegyházmegyében: Kecel, Dunaszentbenedek, Dunapataj, Géderlak, ahol plébánosként szolgáltam 1994-ig. A kalocsai érsek 1994-ben adott át a Honvédelmi Minisztériumnak tábori lelkészi szolgálatra. Ausztriában két hónapos átképzésen vettem részt, majd a sikeres vizsgák letétele után hazaérkezve, Szentendrén a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán letettem a tiszti esküt. Megkaptuk a kinevezéseket: engem Keleti György honvédelmi miniszter a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolára és Reptérre nevezett ki alezredesi rendfokozattal helyőrségi lelkésznek.
Közben véget ért a Délszláv Háború, így került ki az IFOR (Béketeremtő Erők) Magyar Műszaki Kontingens 1996. január végén a horvátországi Okucani NATO Bázisra, ahol vállaltam a féléves tábori lelkészi szolgálatot. Minden vasárnap miséztem, katonákat kereszteltem az ima-konténerben, ill. hidakat és a háború után felújított templomokat és épületeket szenteltem. Ezt követte féléves SFOR szolgálatom, ahonnan 1997. június végén jöttem haza. Itthon vállaltam az AKK (Alföldi Kiképző Központ) lelkészi szolgálatát Kalocsán és Szabadszálláson, ahonnan 2002. február 1-jén nyugállományba helyeztek.
Közben részt vettem magyar katonáinkkal a lourdesi katonai zarándoklatokon, ill. 1997-ben Párizsban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón is.
1994-ben Pongrátz Gergely volt 56-os Corvin-Közi parancsnok felkérésére részt vettem a kiskunmajsai 56-os Múzeum megépítésében, ahol 2002-ben az 56-os templomot is felszenteltük.
2007. december 10-én érkeztem az Amerikai Egyesült Államokba, ahol 2008. húsvétig voltam a Chicagói Szt. István Magyar Templom kisegítő lelkésze. Még három alkalommal vállaltam amerikai lelkészi szolgálatot, fél év kint tartózkodással, ahonnan 2013. április végén jöttem haza.
Másfél évig voltam a Szolnoki Esperes Kerületben (Tiszaföldvár, Martfű stb.) kisegítőlelkész, majd május 25-én, Pünkösd másnapján kezdtem el a lelkipásztori szolgálatomat Csongrádon, ahol a Piroskavárosi Szt. József templomunknak, ill. a Nagyboldogasszony templomnak is a kisegítő lelkésze vagyok. Remélve, hogy hasznos munkatársa leszek ft. Topsi Bálint plébános úrnak és Gábor atyának is, kérem imáimban a Jó Isten bőséges áldását csongrádi híveinkre, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

 

Kovács János atya

"

 

Kovács János

nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Lelkipásztorok a csongrádi Szent József plébánián

Bemutatkozás / Lelkipásztorok / Papjaink