Hirdetések / Korábbi hirdetéseink / 2010. év

Hirdetések

 

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

 

Szent József templom hirdetései     •     2010

 

 

2010. december 26.

 

Templomunkban december 31-én 16 órakor év végi hálaadó szentmisét mutatunk be, január elsején és másodikán ünnepi miserend lesz, a szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek.
Bokroson január elsején és másodikán 9 órakor kezdődnek a szentmisék.

 

Megjelent a Harang-Szó karácsonyi száma, mely megtalálható az újságos asztalon.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bármilyen módon szebbé tették templomunk karácsonyát. Köszönjük a fenyőfa és pénzadományokat; a takarítást, díszítést a Betlehem elkészítését; az énekkar és a ministránsok szolgálatát; a pásztorjátékban szereplő iskolások és felnőtt segítők közreműködését.

 

Kegyelmekben gazdag, áldott, békés, szent karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek és szeretteiknek.

 


 

2010. december 19.

 

Ünnepi szentmisék rendje:

 

Templomunkban:
December 24-én 24.00 órakor lesz a karácsonyi /éjféli/ ünnepi szentmise.
December 25-én és 26-án ünnepi miserend lesz templomunkban,
mindkét napon reggel 8 órakor kezdődnek a szentmisék.

 

Bokroson:
December 24-én 18.00 órakor, 25 és 26-án de. 9-kor lesznek a szentmisék.

 

December 25-én, Karácsony napján a szentmise után a Piroskavárosi Általános Iskola diákjai betlehemes játékot mutatnak be templomunkban.

 

Kérjük a jubiláló házaspárok jelentkezését a december 26-i, Szent Család vasárnapi jubiláns házasok miséjére, melyet a nagytemplomban mutatunk be. A szentmisén való részvételi szándékukat kérjük a plébánián vagy a sekrestyében jelezni.

 


 

2010. december 12.

 

Változás történt templomunk miserendjében is, mivel a püspök atya átmenetileg nem tud papot küldeni Csongrádra, így, keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban, míg a vasárnapi szentmise reggel 8 órakor kezdődik.

 

December 13-án, hétfőn a szentmise előtt 16.00 órától Szeretetláng imaórát tartunk.

 

December 17-én, pénteken 15.00 órától a Piroskavárosi Általános Iskola tanárai és diákjai jótékonysági hangversenyt adnak templomunkban, mely rendezvény programja a hirdetőtáblán megtalálható.

 

Ferences lelki nap lesz templomunkban december 18-án, szombaton, mely egyben a Páduai Szent Antal Ferences Világi Rend régió közösségeinek találkozója is. Az egész napos rendezvény programja a hirdetőtáblán megtalálható.
Ezen a napon a szentmise 16.00 órakor kezdődik, amiben megemlékezünk dr. Antall József néhai miniszterelnökről, majd a szentmise végén megkoszorúzzuk mellszobrát.

 

Kérjük a jubiláló házaspárok jelentkezését a december 26-i, Szent Család vasárnapi jubiláns házasok miséjére, melyet a nagytemplomban mutatunk be. A szentmisén való részvételi szándékukat kérjük a plébánián vagy a sekrestyében jelezni.

 

Templomunk ünnepi díszítéséhez, a karácsonyfák vásárlásához várjuk a kedves hívek pénzadományát, melyet a plébánia irodán, vagy a sekrestyében kérünk befizetni.

 


 

2010. december 5.

 

Adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban, december 9-10-11-én, csütörtök-péntek-szombat este 17 órai kezdettel. Vezeti: dr. Balogh József, főiskolai tanár, Szeged-móravárosi plébános.

 

Kérjük a kedves testvéreket, ha családtagjaik, ismerőseik között vannak olyan idősek, vagy betegek, akik már nem tudnak a templomba eljönni, szíveskedjenek velük megbeszélve, nevüket, címüket, telefonszámukat bejelenteni a sekrestyében, vagy a plébánián, hogy Karácsony előtt őket otthonukban fel tudjunk keresni, elvégezhessék szentgyónásukat, szentáldozásukat.

 

Már most kérjük a jubiláló házasok jelentkezését a december 26-i, Szent Család vasárnapi jubiláns házasok miséjére, melyet a nagytemplomban mutatunk be. Azokat szeretnénk áldásban részesíteni, akik 5, 10, 15, 20, 25, stb. évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A szentmisén való részvételi szándékukat kérjük a plébánián vagy a sekrestyében jelezni.

 

Hirdetem a kedves híveknek, hogy változás történik a Szent József-templom miserendjében, mivel a püspök atya átmenetileg nem tud küldeni papot Csongrádra.
Ezért a jövő héttől /december 6-tól/ kezdve keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban, míg a vasárnapi szentmise reggel 8 órakor kezdődik.

 


 

2010. november 28.

 

November 30-án, kedden este 6 órakor KÉSZ-rendezvény lesz a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében, ahol dr. Gőgh Edit ideggyógyász, pszichiáter főorvos tart előadást. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.

 

December 4-én, szombaton 10 órakor a szegedi Dómban a püspök atya diakónussá szenteli Fazakas Gusztávot, aki ebben a félévben néhány hétvégét egyházközségünkben töltött gyakorlaton.

 

Az adventi időszakban a miserend a következőképpen alakul:
hétfőtől - csütörtökig reggel 7 órakor,
pénteken, szombaton és vasárnap az eddigi időpontokban kezdődnek a szentmisék.
A hajnali misék után mindenkit szeretettel várunk a Kolostor épületébe egy szerény agapéra.

 

December 4-én, szombaton 17 órakor ünnepélyes gyertyagyújtás lesz a Városháza és a Nagyboldogasszony-templom közötti téren.

 

Adventi lelkigyakorlat idén a templomunkban lesz, december 9-10-11-én, csütörtök-péntek-szombat este 17 órai kezdettel.
Vezeti: dr. Balogh József, főiskolai tanár, Szeged-móravárosi plébános.

 

Már most kérjük a jubiláló házasok jelentkezését a december 26-i, Szent Család vasárnapi jubiláns házasok miséjére, melyet a nagytemplomban mutatunk be. Azokat szeretnénk áldásban részesíteni, akik 5, 10, 15, 20, 25, stb. évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A szentmisén való részvételi szándékukat kérjük a plébánián vagy a sekrestyében jelezni.

 


 

2010. november 21.

 

A mostani vasárnapon a szentmisében a Karitász javára gyűjtünk, mely adományokból tudjuk megajándékozni a családokat karácsonyra. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a szentmise végén a ministránsok Erzsébet-kenyeret fognak osztani a templom kijáratánál.

 

Szintén a mostani vasárnapon a Nagyboldogasszony-templomban az esti szentmise után az orgona 100 éves évfordulója alkalmából egyházzenei áhítatot tartunk. A szentmisén és az áhítaton közreműködnek a csongrádi templomok kántorai és énekesei. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja lesz, megkezdődik az új egyházi év. Az adventi koszorú gyertyáit a vasárnapi szentmise előtt a hittanosok műsorával gyújtjuk meg.

 

Az adventi időszakban a miserend a következőképpen alakul: hétfőtől - csütörtökig reggel 7 órakor, pénteken, szombaton és vasárnap az eddigi időpontokban kezdődnek a szentmisék.

 

A hajnali misék után mindenkit szeretettel várunk a Kolostor épületébe egy szerény agapéra.

 

November 22-én (hétfőn) az esti szentmise után előadást tart a Kolostor épületében Kiss Didák ferences szerzetes.

 


 

2010. november 14.

 

Jövő vasárnap lesz Krisztus Király ünnepe, amely az egyházi év utolsó vasárnapja. Ezen a napon a szentmisében gyűjtés lesz a Karitász javára, mely adományokból tudjuk megajándékozni a családokat karácsonyra. A szentmise végén Erzsébet-kenyeret fogunk osztani.

 

Szintén a jövő vasárnap a Nagyboldogasszony-templomban az esti szentmise után az orgona 100 éves évfordulója alkalmából egyházzenei áhítatot tartunk. A szentmisén és az áhítaton közreműködnek a csongrádi templomok kántorai és énekesei. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Pénteken Szent Erzsébet ünnepe lesz, ezért a héten eltemetett hívekért csütörtökön lesz a szentmise.

 

November 22-én (hétfőn) az esti szentmise után előadást tart a Kolostor épületében Kiss Didák ferences szerzetes.

 


 

2010. november 7.

 

Megköszönjük a kedves híveknek a vörös iszapár áldozatainak megsegítésére tett pénzadományait. Az adakozásuk eredményeként templomunkban összegyűjtött 91.155 forintot, míg a bokrosi templomban összegyűjtött 29.360 forintot továbbítottuk egyházmegyénk Püspöki Hivatalának.

 

Szerdai napokon a szentmise után felnőtt hittan oktatást, míg kéthetente keddi napokon szintén a szentmise után imaórát tart a Kolostor épületében Hüse József atya.

 

November 12-én /péntek/ 16.30 órakor a Tari László Múzeumban Gyöngyössy Orsolyának Knapek Dezső csanyteleki kántor halotti búcsúztatóiról megjelent könyvének bemutatója lesz.

 

November 13-án (szombat) 16.00-17.00-ig Szeretetláng imaórát tartunk.

 


 

2010. október 31.

 

November 1-jén, Mindenszentek napján, száraz idő esetén 14 órától keresztutat végzünk a temetői a stációknál.
Szintén Mindenszentek napján 15 órától szentmise lesz a temetőben a Ravatalozónál, ezután sírszenteléseket végzünk. Ezen a napon templomunkban nem lesz szentmise.

 

November 2-án, Halottak napján az esti szentmise után templomunk énekkarának tagjai közös imádságban emlékeznek elhunytjainkra.

 

Szerdai napokon a szentmise után felnőtt hittan oktatást, míg kéthetente keddi napokon szintén a szentmise után imaórát tart a Kolostor épületében Hüse József atya.

 

Megjelent a Harang-Szó novemberi száma, mely megtalálható az újságos asztalon.

 


 

2010. október 24.

 

Október 25-én /hétfőn/ este a szentmise után a Kolostor épületében előadást tart Kiss Didák ferences szerzetes, a Szegedi Ferences Rendház főnöke.

 

Október 26-án /kedden/ este 6 órai kezdettel KÉSZ rendezvény lesz a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében, ahol dr. Varga Tibor jogtörténész tart előadást, melyre minden érdeklődőt hívnak és várnak a rendezvény szervezői. Az előadásról bővebb információ a hirdetőtáblán található.

 

Az újságos asztalon borítékokat helyeztünk el. A benne lévő üres lapra lehet felírni halottaink nevét, akikért egész évben a keddi szentmiséket "Egyházközségünkelhunytjaiért" fogunk bemutatni. Kérjük, hogy a borítékokat Mindenszentek napjáig szíveskedjenek visszajuttatni, és elhelyezni a szintén az újságos asztalon található gyűjtődobozba.

 

A következő vasárnapra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyűjtést hirdet a vörös iszapár áldozatainak megsegítésére. A pénzadományokat a szentmisén gyűjtjük, vagy a padsorok végén lévő feliratozott perselybe lehet elhelyezni.

 

Október 31-én, vasárnap de. 10 órakor lesz Mindszenten a templombúcsú ünnepe, melyre a csongrádi híveket is szeretettel várják.

 

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy november 1-jén, Mindenszentek napján, száraz idő esetén 14 órától keresztutat végzünk a temetői a stációknál.
Szintén Mindenszentek napján 15 órától szentmise lesz a temetőben a ravatalozónál, ezután sírszenteléseket végzünk, amit a plébánia irodán kérünk előre bejelenteni.

 


 

2010. október 17.

 

Minden pénteken délután 4 órától a Nagyboldogasszony Plébánián bérmálási oktatást tartunk azoknak, akik a következő évben szeretnének megbérmálkozni. Az oktatásra a 7. és 8. osztályosokat, és az ettől idősebb diákokat, és felnőtt jelentkezőket is várunk.

 

Kérjük a kedves híveket, hogy aki a jövő évre az Új Ember és Keresztény Élet című újságokra elő kíván fizetni, jelezze azt a sekrestyésnek, vagy a plébánia irodán.

 

Október 21-én /csütörtökön/ este 7 órai kezdettel KÉSZ rendezvény lesz a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében, ahol Hamar István nyugalmazott református lelkész tart előadást: "Irodalomóra a Zsoltárok könyvéből" címmel, melyre minden érdeklődőt hívnak és várnak a rendezvény szervezői.

 

Az idén 100 éves a Nagyboldogasszony-templom orgonája. Az ünneplés keretében a jövő vasárnap este 7 órakor orgona hangverseny lesz a nagytemplomban, melyet dr. Bottkáné Égető Mária, a szegedi dóm orgonistája fog tartani. Énekkel közreműködik Széll Bernadett. A hangversenyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy november 1-jén, Mindenszentek napján 14 órától keresztutat végzünk a temetőben a stációknál, majd 15 órától szentmise lesz a ravatalozónál. Ezután sírszenteléseket végzünk, amit a plébánia irodán kérünk előre bejelenteni.

 

Az újságos asztalon borítékokat helyeztünk el. A benne lévő üres lapra lehet felírni halottaink nevét, akikért egész évben a keddi szentmiséket "Egyházközségünkelhunytjaiért" fogunk bemutatni. Kérjük, hogy a borítékokat Mindenszentek napjáig szíveskedjenek visszajuttatni, és elhelyezni a szintén az újságos asztalon található gyűjtődobozba.

 

A Magyar Katolikus Karitász felhívással fordul a kedves hívekhez, az október 4-i vörös iszap okozta környezeti katasztrófa elszenvedőinek megsegítésére. A Karitász közleménye és felhívása a hirdetőtáblán olvasható. Köszönjük az eddigi adományokat, melyet továbbítani fogunk a rászorulók felé.

 


 

2010. október 10.

 

Október 17-én, a jövő vasárnap fél tíztől ünnepi szentmise lesz a templomunkban, melyet dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr mutat be. A szentmise keretében főpásztorunk megszenteli az új oltárt, a templom belsőterét. Az ünnepi alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Minden pénteken délután 4 órától a Nagyboldogasszony Plébánián bérmálási oktatást tartunk azoknak, akik a következő évben szeretnének megbérmálkozni. Erre az oktatásra a 7. és 8. osztályosokat, és az ettől idősebb diákokat, valamint a felnőtt jelentkezőket is várjuk.

 

Október 15-én, pénteken délelőtt 9 órai kezdettel a Nagyboldogasszony-templomban a Kossuth Lajos Általános Iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából szentmisét mutat be dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr.

 

"Rózsaeső Imaest" lesz - lisieux-i Szent Teréz közbenjárását kérve - október 16-án, szombaton a Makó-Újvárosi Szent László-templomban. A program a hirdetőtáblán olvasható.

 

Plébániai kirándulást szervezünk október 16-án /a jövő szombaton/ Egerbe. A tervezett program. Jelentkezni lehet a plébánia irodán október 13-ig.

 

Megjelent a Toronyirány című ingyenes egyházmegyei kiadvány, amely az újságos asztalon megtalálható.

 

Kérjük a kedves híveket, hogy aki a jövő évre az Új Ember és Keresztény Élet című újságokra elő kíván fizetni, jelezze azt a sekrestyésnek, vagy a plébánia irodán.

 

A Magyar Katolikus Karitász felhívással fordul a kedves hívekhez, az október 4-i gátszakadás okozta környezeti katasztrófa elszenvedőinek megsegítésére. A Karitász közleménye és felhívása a hirdetőtáblán olvasható. Adományokat várnak az ott feltüntetett bankszámlaszámra, illetve a pénzadományokat a plébánián is átvesszük és továbbítjuk a rászorulók felé.

 


 

2010. október 3.

 

Október hónapban minden nap közös rózsafüzér imádkozást tartunk a szentmisék előtt háromnegyed órával, míg 4-én /hétfőn/ kivételesen háromnegyed négytől.

 

Október 8-án, pénteken délután 4 órakor a Nagyboldogasszony Plébánián bérmálási oktatás lesz azoknak, akik a következő évben szeretnének megbérmálkozni. Erre az oktatásra a 7. és 8. osztályosokat, és az ettől idősebb diákokat, valamint a felnőtt jelentkezőket is várjuk.

 

Október 9-én, szombaton egyházmegyei családnap lesz Pusztamérgesen. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Aki szeretne részt venni a családnapon, kérjük, jelentkezzen a plébánia irodán.

 

"Rózsaeső Imaest" lesz - lisieux-i Szent Teréz közbenjárását kérve - október 16-án, szombaton a Makó-Újvárosi Szent László-templomban. A program a hirdetőtáblán olvasható.

 

Plébániai kirándulást szervezünk október 16-án /szombaton/ Egerbe. A tervezett program. Jelentkezni lehet a plébánia irodán október 11-ig.

 


 

2010. szeptember 26.

 

Folytatódnak a ferences esték rendezvényei, melyet szeptember 27-én /hétfőn/ a szentmise után Kiss István Didák ferences szerzetes tart a könyvtár helyiségben.

 

Templomunkban a mai vasárnaptól kezdjük a Szent Ferenc kilencedet, melyet hasonlóan a Szent Pio kilencedhez, szintén fél öttől imádkozunk.

 

Tervezzük, hogy október 3-án /vasárnap/ este hat órától, Szent Ferenc boldog halálának ünnepén részt veszünk Szegeden az Alsóvárosi Ferences templomban tartandó szentmisén és szertartáson, melyre jelentkezni lehet a sekrestyésnél. Megfelelő számú jelentkező esetén az utat autóbusszal tervezzük.

 

Október 9-én, szombaton egyházmegyei családnap lesz Pusztamérgesen. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Aki szeretne részt venni a családnapon kérjük, jelentkezzen a plébánián.

 


 

2010. szeptember 19.

 

A plébánia könyvtár termében szerdai napokon felnőtt hittant tartunk a szentmise után 17.45-től 18.45-ig.

 

Pénteken /24-én/ fél öt órától a Nagyboldogasszony-templomban Galli János emlékhangversenyt tartanak, melyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A belépés díjtalan.

 

Templomunkban a jövő vasárnap délután kezdjük a Szent Ferenc kilencedet, melyet hasonlóan a Szent Pio kilencedhez, szintén fél öttől imádkozunk.

 

Folytatódnak a ferences esték rendezvényei, melyet szeptember 27-én /hétfőn/ a szentmise után Kiss István Didák ferences szerzetes tart a könyvtár helyiségben.

 

Tervezzük, hogy október 3-án /vasárnap/ este hat órától, Szent Ferenc boldog halálának ünnepén részt veszünk Szegeden az Alsóvárosi Ferences templomban tartandó szentmisén és szertartáson, melyre előzetesen jelentkezni lehet a sekrestyésnél. Megfelelő számú jelentkező esetén az utat autóbusszal tervezzük.

 


 

2010. szeptember 12.

 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy iskoláskorú gyermekeiket, unokáikat írassák be hitoktatásra. Minden óvodában és általános iskolában tartunk hittanórákat. A gyermekek keresztelésénél a szülők ígéretet tettek vallásos nevelésükre, melynek egyik módja a hittanóra. Természetesen azok a gyermekek is járhatnak, akik nincsenek megkeresztelve, hiszen a hitoktatáson való részvétel számukra egyúttal a keresztelésre való készület is.

 

A jövő évben bérmálkozást tervezünk, melyben a 7. és 8. osztályosok részesülhetnek. Nekik nem kell külön jelentkezni, hanem a hittanórákon kell részt venniük. Jelentkezni azoknak kell, akik már nem általános iskolások, mert számukra külön felkészítő csoportot fogunk indítani.

 

A plébánia könyvtár termében szeptember 14-től kezdődően keddi napokon, kéthetente imaközösségi összejövetelt és bibliaórát tartunk a szentmise után, 17.45-től. Mindenkit szeretettel várunk.

 

A plébánia könyvtár termében szeptember 15-től kezdődően szerdai napokon, minden héten felnőtt hittanórát tartunk a szentmise után, 17.45-től. Mindenkit szeretettel várunk.

 

Templomunkban a Fájdalmas kilenced befejezése után, szeptember 15-től Szent Pio atya ünnepéig, Szent Pio kilencedet tartunk a szentmisék előtt fél órával, illetve 19-én vasárnap délután fél öt órától.

 


 

2010. szeptember 5.

 

Az iskolaév kezdetén szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy iskoláskorú gyermekeiket, unokáikat írassák be hitoktatásra. Minden óvodában és általános iskolában tartunk hittanórákat. A gyermekek keresztelésénél a szülők ígéretet tettek vallásos nevelésükre, melynek egyik módja a hittanóra. Természetesen azok a gyermekek is járhatnak, akik nincsenek megkeresztelve, hiszen a hitoktatáson való részvétel számukra egyúttal a keresztelésre való készület is.

 

A jövő évben bérmálkozást tervezünk, melyben a 7. és 8. osztályosok részesülhetnek. Nekik nem kell külön jelentkezni, hanem a hittanórákon kell részt venniük. Jelentkezni azoknak kell, akik már nem általános iskolások, mert számukra külön felkészítő csoportot fogunk indítani.

 

Templomunk belső terének megújulása részeként megtörtént a Fájdalmas Anya kápolna festése és a Pieta szobor restaurálása.
A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szeptember 6-án /hétfőn/ a szentmise előtt 16.15-kor kezdjük a Fájdalmas kilencedet, amire szeretettel hívjuk a híveket.
Tervezzük a templom ferences lelkiségének elmélyítését, melynek keretén belül Szent Pio atya és Szent Ferenc ünnepe előtt is kilencedet tartunk.

 


 

2010. augusztus 29.

 

Az iskolaév kezdetén szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy iskoláskorú gyermekeiket, unokáikat írassák be, hitoktatásra. Minden óvodában és általános iskolában tartunk hittanórákat. A gyermekek keresztelésénél a szülők ígéretet tettek vallásos nevelésükre, melynek egyik módja a hittanóra. Természetesen azok a gyermekek is járhatnak, akik nincsenek megkeresztelve, hiszen a hitoktatáson való részvétel számukra egyúttal a keresztelésre való készület is.

 

Szegváron a Kisboldogasszony-templom búcsúját szeptember 5-én, vasárnap de. 10 órakor dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr tartja. Ez alkalommal kerül sor a vértanú Salkaházi Sára szociális testvér ereklyéjének átadására.

 

Petőfiszállás-Pálosszentkúton is ugyanezen a hétvégén, szeptember 4-én és 5-én lesz különböző programokkal a Kisboldogasszony búcsú, melyre szintén hívják és várják a csongrádi híveket is. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

 


 

2010. augusztus 22.

 

A felgyői Szent István-templom búcsúja augusztus 22-én, a mostani vasárnapon délelőtt 11 órakor kezdődik.

 

Augusztus 29-én, a jövő vasárnapi szentmisében terményáldást tartunk, hálát adunk Istennek az idei év terméséért. Kérjük a kedves testvéreket, hogy terményeikből szánt adományokat jövő szombaton estig szíveskedjenek behozni a sekrestyébe.

 

Szegváron a Kisboldogasszony-templom búcsúját szeptember 5-én, vasárnap de. 10 órakor dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr tartja. Ez alkalommal kerül sor a vértanú Salkaházi Sára szociális testvér ereklyéjének átadására.

 

A Kisboldogasszony búcsút Pálosszentkúton, szeptember 5-én (vasárnap) 10.00 órakor tartják, (ünnepi szentmise és körmenet). A szentmisét Csóka János pálos atya, a pécsi pálos kolostor házfőnöke mutatja be.

 


 

2010. augusztus 15.

 

A Nagyboldogasszony-templom búcsúja most vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A búcsúi szentmisét vezeti és a szentbeszédet Dr. Barsi Balázs OFM, a sümegi ferences rendház házfőnöke tartja. A szentmise után körmenet lesz a városi fúvós-zenekar közreműködésével.

 

A Szent Rókus-templom búcsúját annak felújítása miatt nem a Szent Rókus-templomban tartjuk, hanem a Nagyboldogasszony-templomban augusztus 16-án, hétfőn este 6 órai kezdettel.

 

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a Nagyboldogasszony templomban reggel 8-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék. A reggeli szentmise után 9 órakor a templomban Szent István-napi ünnepségre és kenyérszentelésre kerül sor.

 

A felgyői Szent István-templom búcsúja augusztus 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik.

 

Augusztus másodikától átalakult a plébániai iroda nyitva tartása és az ügyintézés rendje. Az új nyitva tartás időpontja hétfő, szerda és pénteki napokon 9-12 óra között van.
A temetési ügyeket a Nagyboldogasszony Plébánián tudják intézni délelőtt és délután is, míg szentmisét íratni a sekrestyében is lehet a szentmisék előtt és után.

 


 

2010. augusztus 8.

 

A Csongrádi Napok keretében augusztus 9-én, hétfőn este 7 órakor hangverseny lesz a Nagyboldogasszony-templomban Serbán Attila és a Jazz and More kórus közreműködésével, melyről részletes tájékoztató a hirdetőtáblán található.

 

A Nagyboldogasszony-templom búcsúja augusztus 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A búcsúi szentmisét vezeti és a szentbeszédet Dr. Barsi Balázs OFM, a sümegi ferences rendház házfőnöke tartja. A szentmise után körmenet lesz a városi fúvós-zenekar közreműködésével. A búcsú részletes programja a hirdetőtáblán szintén megtalálható.

 

A Nagytemplom búcsúja miatt a következő vasárnapon Bokroson és Felgyőn nem tartunk szentmisét, itt a Szent József-templomban pedig kivételesen reggel 8 órakor kezdődik a szentmise.

 

A Szent Rókus-templom búcsúját annak felújítása miatt nem a Szent Rókus-templomban tartjuk, hanem a Nagyboldogasszony-templomban augusztus 16-án, hétfőn este 6 órai kezdettel.

 

A felgyői Szent István-templom búcsúja augusztus 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik. Búcsúink megünneplésére minden csongrádi és vidéki hívőt szeretettel hívunk és várunk.

 

Augusztus másodikától átalakult a Plébániai iroda nyitva tartása és az ügyintézés rendje. Az új nyitva tartás időpontja hétfő, szerda és pénteki napokon 9-12 óra között van.
A temetési ügyeket a Nagyboldogasszony Plébánián tudják intézni délelőtt és délután is, míg szentmisét íratni a sekrestyében is lehet a szentmisék előtt és után.

 


 

2010. július 25.

 

Augusztus 1-én vasárnap 9.30 órai kezdettel tartjuk templomunknak a Porciunkula-i búcsúi szentmiséjét, melyet Urbán Gábor esperes-plébános, volt csongrádi plébános atya mutat be.

 


 

2010. július 18.

 

Jövő vasárnap, (Július 25-én), tartja Benedek Sándor atya az aranymiséjét a templomunkban.

 

Szentesen a Szent Anna templom búcsúünnepe július 25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik.
Az ünnepséget vezeti és a szentbeszédet tartja dr. Kovács József szemináriumi rektor, irodaigazgató.

 


 

2010. július 11.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor volt Csongrádon július 4-e és 9-e között, amelyben 82 fiatal és 26 vezető vett részt. Köszönetet mondunk azoknak a kedves Híveknek, akik a táborhoz segítséget nyújtottak: a gyerekek befogadásával, természetbeni adományokkal, vagy a programok lebonyolításában és segítésében.

 

Július 11-én de. 10 órakor a kunszentmártoni Magyarok Nagyasszonya kápolnában Kármelhegyi Boldogasszony búcsúünnepe lesz, amelyre a csongrádi híveket is szeretettel várják.

 

Július 13-án (kedd) 16.00-17.00-ig Szeretetláng imaórát tartunk.

 


 

2010. július 4.

 

Benedek Sándor atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az aranymisét a Nagyboldogasszony templomban július 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor fogja bemutatni, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az ünnepségen vendégünk lesz és a szentbeszédet tartja Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök Úr.
Sándor atya aranymisét fog tartani Bokroson július 11-én 8 órakor és Felgyőn július 18-án de. 11 órakor.

 

Ugyancsak július 4-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Nagyboldogasszony templomban a Tiszazugi Zenei Fesztivál zárókoncertje.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor lesz Csongrádon július 4-e és 9-e között. A tábor szervezői a gyerekek tízóraijához és uzsonnájához köszönettel fogadnak élelmiszereket (főleg zöldséget, gyümölcsöt vagy bármi egyebet). Köszönetet mondunk azoknak a családoknak, akik táborozó gyerekeket fogadtak be.

 

Jövő vasárnap, július 11-én de. 10 órakor a kunszentmártoni Magyarok Nagyasszonya kápolnában Kármelhegyi Boldogasszony búcsúünnepe lesz, melyre a csongrádi híveket is szeretettel várják.

 

 

 

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

 

Fel!

 

Szent József templom hirdetései     •     2010

 

 

2010. június 27.

 

Megköszönjük a hívek múlt vasárnapi adományait az árvízkárosultak javára. Bokroson 56.930.- Ft-ot, Csongrádon 99.880.- Ft-ot adtak össze, így összesen 156.810.- Ft-ot utaltunk át a Püspökség számlájára, ahonnan továbbítják azt a rászorultak felé. Megköszönjük a kedves híveknek a tisztítószer és más egyéb adományaikat is, amelyeket szintén továbbítottunk a szentesi gyűjtőhelyre az elmúlt napokban.

 

Vasárnap (június 27-én) 9.30 órakor lesz a bokrosi Szent László templom búcsúi szentmiséje.

 

Pénteken ünnepeljük Sarlós Boldogasszony ünnepét. Az ünnep miatt a héten eltemetettekért csütörtökön este 5 órakor tartjuk a gyászmisét.

 

Benedek Sándor atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az aranymisét a Nagyboldogasszony templomban július 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor fogja bemutatni, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az ünnepségen vendégünk lesz és a szentbeszédet tartja Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök Úr.

 

Ugyancsak július 4-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Nagyboldogasszony templomban a Tiszazugi Zenei Fesztivál zárókoncertje.

 

A június végére, a Mámai kompháznál tervezett hittanos tábor a Tisza magas vízállása miatt augusztus 3-7. között kerül megrendezésre.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor lesz Csongrádon július 4-9 között. Az egész országból érkeznek fiatalok. Csak akkor tudják ezt a tábort eredményesen megrendezni, ha találunk olyan jószívű családokat, akik befogadnak fiatalokat, gyerekeket erre a pár napra: szállást és reggelit/vacsorát adva nekik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, és jó szándékkal befogadna erre a pár napra gyerekeket, jelentkezzen a plébánián. A tábor szervezői a gyerekek tízóraijához és uzsonnájához köszönettel fogadnak élelmiszereket (főleg zöldséget, gyümölcsöt vagy bármi egyebet).

 


 

2010. június 20.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mostani vasárnapra gyűjtést szervez az árvízkárosultak javára. A perselyadományokat erre a célra fogjuk elküldeni. Előre is köszönjük a rászorulók nevében.

 

A jövő vasárnap (június 27-én) 9.30 órakor lesz a bokrosi Szent László templom búcsúi szentmiséje, ezért templomunkban kivételesen reggel 8.00 órakor lesz a szentmise.

 

Megyéspüspök atya június 14-ével segédlelkésszé nevezte ki Csongrádra Hüse József atyát.

 

Benedek Sándor atya pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az aranymisét a Nagyboldogasszony templomban  július 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor fogja bemutatni, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Ugyancsak július 4-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Nagyboldogasszony templomban a Tiszazugi Zenei Fesztivál záró koncertje.

 

A június végére, a Mámai kompháznál tervezett hittanos tábor a Tisza magas vízállása miatt augusztus 3 - 7. között kerül megrendezésre.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor lesz Csongrádon július 4 - 9 között, amire az egész országból érkeznek fiatalok. Csak akkor tudják ezt a tábort eredményesen megrendezni, ha találunk olyan jószívű családokat, akik befogadnak fiatalokat, gyerekeket erre a pár napra: szállást és reggelit/vacsorát adva nekik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, és jó szándékkal befogadna erre a pár napra gyerekeket, jelentkezzen a plébánián.

 

Az elmúlt napokban megkezdődött a templom szentélyének átépítése, burkolása, ami várhatóan egy hónap alatt készül el.  A munkák végzése miatt a szentmisék rendjében nem történik változás.

 

Megjelent a Szeged-Csanádi Egyházmegye ingyenes kiadványa a Toronyirány, valamint a plébániánk lapja a Harang-Szó.  Mindkét kiadvány megtalálható az újságos asztalon.

 


 

2010. június 13.

 

Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi úrnapi oltárokkészítőinek, és mindazoknak, akik az úrnapi szertartás szebbé tételében bármilyen módon segítettek.

 

Június 19-én, szombaton de. 10 órakor a megyéspüspök úr a szegedi Dómban pappá szenteli Negyela Zoltán diakónust. Erre az ünnepségre szeretettel hívják és várják az egész egyházmegye híveit.

 

A június végére, a Mámai kompháznál tervezett hittanos tábor a Tisza magas vízállása miatt augusztus 3 - 7. között kerül megrendezésre.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor lesz Csongrádon július 4 - 9. között. Az egész országból érkeznek fiatalok, akikhez helybeliek is csatlakozhatnak. Jelentkezési lapot a sekrestyében vagy a plébánián lehet kérni.
Csak akkor tudjuk ezt a tábort eredményesen megrendezni, ha találunk olyan jószívű családokat, akik befogadnak fiatalokat, gyerekeket erre a pár napra: szállást és reggelit/vacsorát adva nekik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, és jó szándékkal befogadna erre a pár napra akár csak egy gyereket is, jelentkezzen a plébánián.

 

Június 19-én, szombaton este fél 9-kor idén is megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája keretein belül a Nagyboldogasszony-templom megtekintése. A programban szerepel tárlatvezetés, toronylátogatás, orgona- és énekkoncert.

 

Megköszönjük a tanévzáró koncerten kapott adományaikat, melyet a gyermekek nyári hittanos táborozására, valamint ifjúsági rendezvényeire fordítunk.

 

A következő napokban megkezdődik a templom szentélyének átépítése, burkolása, ami várhatóan egy hónap alatt készül el. A munkák végzése alatt a szentmisék rendjében nem lesz változás.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet jövő vasárnapra, június 20-ra az árvízkárosultak javára. A Magyar Katolikus Karitász a pénzadományokon kívül fertőtlenítő- és tisztítószereket is gyűjt, melyeket június 13- 20. között lehet a plébánián leadni, ahonnan továbbítjuk a rászorulóknak. Az adományokat előre is köszönjük.

 


 

2010. június 6.

 

A hittanos gyerekek közreműködésével tanévzáró koncert lesz templomunkban június 12-én, szombaton 16.00 órakor. Szeretettel fogadunk adományokat, amelyeket a gyermekek nyári hittanos táborozásaira, valamint ifjúsági rendezvényeire fogunk fordítani.

 

Ezen a héten, pénteken lesz Jézus Szívének évi ünnepe. Az ünnepi szentmisét este 5 órakor tartjuk. Emiatt a heti gyászmise csütörtökön este 5 órakor lesz.

 

Tiszaalpáron a Zárdatemplom Jézus Szíve búcsúját június 11-én, pénteken este 6 órakor fogják tartani, melyre szeretettel hívják a csongrádi híveket is.

 

SZÍV Szentjánosbogár Tábor lesz Csongrádon július 4-e és 9-e között. Az egész országból érkeznek fiatalok, akikhez helybeliek is csatlakozhatnak. Részletes tudnivalók a faliújságon olvashatók, jelentkezési lapot a sekrestyében vagy a plébánián lehet kérni, minél előbb. Csak akkor tudják ezt a tábort eredményesen megrendezni, ha találunk olyan jószívű családokat, akik befogadnak fiatalokat, gyerekeket erre a pár napra: szállást és reggelit/vacsorát adva nekik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, és jó szándékkal befogadna erre a pár napra akár csak egy gyereket is, jelentkezzen a plébánián.

 


 

2010. május 30.

 

A hittanos gyerekek közreműködésével tanévzáró koncert lesz:

  • A Nagyboldogasszony templomban május 30-án, vasárnap 16.00 órakor,
  • Templomunkban pedig június 12-én, szombaton 16.00 órakor.

 

Szeretettel fogadunk adományokat, amelyeket a gyermekek nyári hittanos táborozásaira fogunk fordítani.

 

Nagyboldogasszony templomban 30-án, este 7 órakor orgonahangverseny is lesz, melyet Bottkáné Égető Mária fog tartani.

 

Május 30-án, vasárnap, délután 3 órakor a Csongrád-Bokrosi Szent Orbán szobornál lesz ünnepi szentmise. A helyszínre ingyenes különbusz indul du. fél 3-kor a Művelődési Ház parkolójából, érintve a Szent József templom előtti felszállóhelyet.

 

Május 30-án de. 9-kor Hősök Napi megemlékezés lesz a Szentháromság téri parkban az I. Világháborús emlékműnél, ezért a szentmisét kivételesen 10.00 órakor kezdjük.

 


 

2010. május 23.

 

A KÉSZ szervezésében két program lesz ezen a héten:
- Május 25-én, kedden este 6 órakor a Nagyboldogasszony plébánia nagytermében P. Bátor Botond a Pálos rend tartományfőnöke tart diavetítéses előadást: "A Pálos rend története Magyarországon a történelmi dokumentumok fényében" címmel.
- Május 29-én, szombaton, a templomunkban kerül megrendezésre délután fél 4-től este 8 óráig fra Danko Perutina medjugorje-i ferences atya vezetésével egy LELKI DÉLUTÁN, melyben rózsafüzér imádság, tanítás, szentmise, szentségimádás, gyónási lehetőség lesz. Ezen a napon a szentmise 18.00 órakor kezdődik.

 

A hittanos gyerekek közreműködésével tanévzáró koncert lesz:
- A Nagyboldogasszony templomban május 30-án, vasárnap 16.00 órakor,
- Templomunkban pedig június 12-én, szombaton 16.00 órakor.
Szeretettel fogadunk adományokat, amelyeket a gyermekek nyári hittanos táborozásaira fogunk fordítani.

 

Nagyboldogasszony templomban:
- május 29-én, szombaton az esti szentmise után fél 7 órai kezdettel az esztergomi Monteverdi Kórus fog énekelni, akik a Püspök atya vendégeként, másnap a szegedi Dómban adnak hangversenyt.
- Szintén 30-án, este 7 órakor orgonahangverseny is lesz, melyet Bottkáné Égető Mária fog tartani.

 

Május 30-án, a következő vasárnapon, délután 3 órakor a Csongrád-Bokrosi Szent Orbán szobornál lesz ünnepi szentmise. A helyszínre ingyenes különbusz indul du. fél 3-kor a Művelődési Ház parkolójából, érintve a Szent József templom előtti felszállóhelyet.

 

A jövő vasárnap de. 9-kor Hősök Vasárnapi megemlékezés lesz a Szentháromság Parkban az I. Világháborús emlékműnél, ezért a szentmisét kivételesen 10.00 órakor kezdjük.

 


 

2010. május 16.

 

Plébániánk az ifjúsági rendezvényei, a hittanosok nyári kirándulásának támogatásához fémhulladék gyűjtést szervez. A mostani esős hétvégére való tekintettel a jövő hét végén is lehet hozni hulladékot: Pénteken (21-én) 13.00-16.00 óráig, szombaton (22-én) 10.00-16.00 óráig.

 

Május 17-én, hétfőn délután 5 órakor a tiszaalpári kolostorban "Hazádnak rendületlenül." címmel tartja soron következő előadását dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel.

 

A KÉSZ szervezésében már most két programra hívjuk fel a figyelmet:

 

Május 25-én, kedden este 6 órakor a Nagyboldogasszony plébánia nagytermében P. Bátor Botond a Pálos rend tartományfőnöke tart diavetítéses előadást: "A Pálos rend története Magyarországon a történelmi dokumentumok fényében" címmel.

 

Május 29-én, szombaton, a templomunkban kerül megrendezésre délután fél 4-től este 8 óráig fra Danko Perutina medjugorje-i ferences atya vezetésével egy LELKI DÉLUTÁN, melyben rózsafüzér imádság, tanítás, szentmise, szentségimádás, gyónási lehetőség lesz.

 


 

2010. május 9.

 

Plébániánk az ifjúsági rendezvényei, a hittanosok nyári kirándulásának támogatásához fémhulladék gyűjtést szervez. Bővebb információ az időpontokról a hirdető táblán megtekinthető.

 

A május 19-ére meghirdetett autóbuszos kirándulásra Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra még korlátozott számban lehet jelentkezni a plébánián. Kérjük, hogy a már jelentkezett személyek az utazási költséget, valamint ha ebédet is igényelnek, annak összegét szíveskedjenek befizetni.

 

Május 11-én (kedd) a szentmise után Ferences előadás lesz a kolostor épületében, amelyet Kis Didák ferences szerzetes a szegedi Ferences Rendház főnöke tart. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

Május 14-én a szentmise után képviselő testületi ülést tartunk.

 

A Kész szervezésében május 11-én 18.00 órától a Nagyboldogasszony plébánián Hamar István ny. református lelkész tart előadást "Teremtéshit a mai világban" címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Május 17-én, hétfőn délután 5 órakor a tiszaalpári kolostorban "Hazádnak rendületlenül." címmel tartja soron következő előadását dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel.

 

A mostani vasárnapon szép zenei esemény lesz a Nagyboldogasszony templomban. Az esti szentmise után 7 órakor elhangzik Pergolesi: Stabat Mater című műve a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola kántorszakos növendékeinek előadásában. A belépés díjtalan, az előadásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 


 

2010. május 2.

 

Május 2-án (ma) a szentmise után a hittanos gyerekek és a Csongrádi Versmondók Köre tagjainak közös műsorával köszöntjük anyák napja alkalmából az édesanyákat, nagymamákat.

 

Plébániánk az ifjúsági rendezvényei, a hittanosok nyári kirándulásának támogatásához fémhulladék gyűjtést szervez. Bővebb információ az időpontokról a hirdető táblán megtekinthető.

 

Május 19-én autóbuszos utat szervezünk Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra. A kirándulásra jelentkezni a plébánia irodájában van lehetőség. Részletes tájékoztató szintén a hirdető táblán olvasható.

 

Május hónapban a szentmisék előtt fél órával litániát tartunk.

 

Május 6-án (csütörtök) 15.30-16.30-ig a Jézus Szíve Társulat imaórát tart.

 

Jövő vasárnap, május 9-én szép zenei esemény lesz a Nagyboldogasszony templomban. Az esti szentmise után 7 órakor elhangzik Pergolesi: Stabat Mater című műve a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola kántorszakos növendékeinek előadásában. A belépés díjtalan, az előadásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

A KÉSZ szervezésében május 5-én, szerdán este 6 órai kezdettel Mácz István író tart előadást "Csodálkozásaim" címmel, a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében. Az író könyvei a helyszínen megvásárolhatók és dedikáltathatók. Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 


 

2010. április 25.

 

Május 2-án (vasárnap) a szentmise után a hittanos gyerekek és a Csongrádi Versmondók Köre tagjainak közös műsorával köszöntjük anyák napja alkalmából az édesanyákat, nagymamákat.

 

Május 2-án az előző évek hagyományát követve, plébániánk is részt vesz a városi "Gasztrománia 2010" főzőversenyen. Bővebb információ a hirdető táblán olvasható.

 

Május hónapban a szentmisék előtt fél órával litániát tartunk.

 

Május 9-én vasárnap, szép zenei esemény lesz a Nagyboldogasszony templomban. Az esti szentmise után 7 órakor elhangzik Pergolesi: Stabat Mater című műve a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola kántorszakos növendékeinek előadásában. A belépés díjtalan, az előadásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 


 

2010. április 18.

 

Április 20-án (kedden) a szentmise után Ferences előadás lesz a kolostor épületében, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

A jövő vasárnapi szentmisében, április 25-én, búzaszentelést tartunk, Isten áldását kérve egész évi munkánkra.

 


 

2010. április 11.

 

Az április 13-ára meghirdetett Ferences előadás egy héttel később, április 20-án lesz a szentmise után a kolostor épületében.

 

Április 13-án (Kedd) 16.00-17.00-ig Szeretetláng imaórát tartunk.

 

A KÉSZ szervezésében április 15-én, csütörtökön este 7 órakor a Nagyboldogasszony plébánia nagytermében előadást tart Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke. Az előadás címe: "A házadért való buzgóság emészt."
Erre a rendezvényre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 


 

2010. április 4.

 

Egyházközségünk valamennyi tagjának
áldott, szent, boldog húsvéti ünnepet kívánunk!

 

Április 8-án (csütörtök) 16.00-17.00 óráig a Jézus Szíve Társulat imaórát tart.

 

Megjelent az egyházmegye ingyenes újságja, a Toronyirány. Ugyancsak kapható egyházközségünk húsvéti száma, a Harang-Szó is. Mindkét kiadvány megtalálható az újságos asztalon.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a húsvéti ünnepek előkészületeiben részt vettek: a templom takarításában, díszítésében, a szentsír készítésében. Köszönjük továbbá a virágokat, valamint az ezekre szánt adományokat. Köszönjük a liturgiákban közreműködő énekkarnak és a ministránsoknak a szolgálatát.

 


 

2010. március 28.

 

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek a sok adományért, amelyeket Böjte Csaba atya árva gyermekei javára adtak.

 

A mostani vasárnaptól lépett életbe a nyári időszámítás, de - ahogyan már év elején is hirdettük - a templomokban télen és nyáron egyforma időpontban maradnak az esti szentmisék: a Szent József templomban 5 órakor, a Nagyboldogasszony templomban 6 órakor kezdődnek.

 

A nagyhét ünnepi rendje a következő:

 

Nagycsütörtökön este 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére. A szentmise után virrasztás lesz a Szentsírnál.

 

Nagypénteken délután 2 órakor keresztutat végzünk a temetőben a felújított stációknál. Gyülekezés a kápolnánál lesz. A templomban már nem lesz keresztút. Este 5 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, melyben elhangzik a Passió, és kereszthódolatot végzünk.

 

Nagyszombaton 8 órától egész napos Szentsír látogatásra van lehetőség. A nagyszombati szertartás este 6 órakor kezdődik tűzszenteléssel. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy gyertyát szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Húsvétvasárnap 9.30 órakor lesz a Szentmise.

 

Húsvéthétfőn templomunkban 9.30 órakor lesz Szentmise.

 


 

2010. március 21.

 

A KÉSZ szervezésében a mostani vasárnapon du. 3 órakor templomunk vendége lesz Böjte Csaba dévai ferences atya. Csaba testvér árvái részére adományokat még elfogadunk a helyszínen is pénz vagy tartós élelmiszer formájában.

 

A mostani vasárnapon országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára.

 

Március 27-én 13.00 órától az előző évhez hasonlóan kerékpáros keresztútjárást szervezünk a szőlők között található keresztek, szentek szobrai érintésével. Indulás 13.00 órakor a Piroskavárosi Szent József templom elől. A tervezett útvonal hossza 15 km. Visszaérkezés a templomhoz 16.45 órakor. Az állomásoknál végzett közös imádság után a résztvevők tájékoztatást kapnak a felkeresett keresztek történetéből, a határrészre jellemzőkből. Részletes tájékoztató a hirdetőn lévő plakáton megtekinthető.

 

Március 21-én, vasárnap a 9.30-as szentmisében tartjuk templomunk búcsúját. A szentmisét bemutatja P. Hesz Vince Dénes OFM. a Szeged - Alsóvárosi templom segédlelkésze.

 

A KÉSZ rendezésében márc. 23-án, kedden este 6 órakor a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében előadást tart Bíró László tábori püspök. Az előadás címe: "A család az emberi és vallási értékekre nevel." A rendezvényre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

Március 28-án (vasárnap) reggelre történik az órák átállítása, amikor hajnali 2.00 óráról 3.00 órára állítjuk át az órákat. Ez a misék rendjét nem érinti, továbbra is az esti szentmisék templomunkban 17.00 órakor kezdődnek, a Nagyboldogasszony templomban 18.00 órakor.

 

A márciusi Képviselőtestületi ülés elmarad.

 


 

2010. március 14.

 

A KÉSZ szervezésében március 21-én, vasárnap du. 3 órakor templomunk vendége lesz Böjte Csaba dévai ferences atya. Csaba testvér árvái részére adományokat elfogadunk pénz vagy tartós élelmiszer formájában. Ezeket márc. 21-ig folyamatosan be lehet hozni mindkét plébániára.

 

Március 27-én 13.00 órától az előző évhez hasonlóan keresztútjárást szervezünk a szőlők között található keresztek, szentek szobrai érintésével. Bővebb tájékoztatás a következő vasárnapi hirdetésben lesz.

 

Március 16-án (kedden) a szentmise után folytatódnak a "Ferences Esték" előadássorozat a plébániánkon, amelynek előadója Kiss Didák ferences szerzetes lesz.

 

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek a február 28-i adományokért a katolikus iskolák megsegítésére. A gyűjtés során 38.365,- Ft jött össze, amit a Püspökségre átutaltunk.

 

Ezen a héten, pénteken Szent József ünnepe lesz, ezért a heti gyászmisét csütörtökön este 5 órakor tartjuk. Ezen a napon a szentségimádást du. 3-tól tartjuk, utána keresztút.

 

Március 21-én, vasárnap a 9.30-as szentmisében tartjuk templomunk búcsúját. A szentmisét bemutatja P. Hesz Vince Dénes OFM. a Szeged- Alsóvárosi templom segédlelkésze.

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy jelentsék be azokat az időseket, betegeket, akik nem tudnak eljönni a templomba és szeretnék elvégezni a húsvéti szentgyónást, szentáldozást. Őket otthonaikban fogjuk felkeresni húsvét előtt.

 


 

2010. március 7.

 

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat végzünk az esti szentmise előtt, háromnegyed órával.

 

A KÉSZ szervezésében március 21-én, vasárnap du. 3 órakor templomunk vendége lesz Böjte Csaba dévai ferences atya.

 

Csaba testvér árvái részére adományokat elfogadunk pénz vagy tartós élelmiszer formájában. Ezeket márc. 21-ig folyamatosan be lehet hozni mindkét plébániára.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken este 6 órakor a nagytemplomban, 13-án, szombaton este 5 órakor pedig templomunkban, amelyet Ft. Gordos Ferdinánd orosházi esperes, magyarbánhegyesi plébános fog tartani. A lelkigyakorlat jó alkalom a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Kérjük a kedves Híveket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

Elsőáldozást előkészítő oktatások kezdődtek március 6-tól, szombatonként délelőtt 9 órakor a Nagyboldogasszony Plébánián. Ezeken az oktatásokon - melyeket a plébános atya és a káplán atya tartanak -, kötelező részt venni minden elsőáldozásra készülő gyermeknek. Ezekről jelenléti ívet is vezetünk. Az érintett gyermekek szülei írásbeli tájékoztatót kaptak az elsőáldozással kapcsolatban.

 

Március 8-án hétfőn 17.00 órai kezdettel a Tiszaalpári Bencés Kolostorban Dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel előadása lesz "Öregszünk, de győzzük" címmel, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

 

Keresztutak újabb gyűjteménye jelent meg az Új Ember Kiadónál. Megvásárolható a sekrestyében vagy a plébánián, ára 520,- Ft.

 

Március 12-én, pénteken 15.00 órától énekpróbát tartunk.

 

Március 13-án, szombaton nem lesz Szeretetláng imaóra.

 

Március 14-én, vasárnap este 7 órától az esti mise után, Orbán György: "Passió magyar nyelven" című művét játsszák le a Nagyboldogasszony templomban felvételről. A szerző, Orbán György, erdélyi származású, kortárs magyar művész, aki változatos és közérthető stílusban komponálja műveit. Zenéje közel hozza a mai ember szívéhez Jézus szenvedéstörténetét, ezért a mű mély lelki élményt jelenthet mindazok számára, akik végighallgatják.

 


 

2010. február 28.

 

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat végzünk az esti szentmise előtt, háromnegyed órával.

 

A KÉSZ szervezésében március 21-én, vasárnap du. 3 órakor templomunk vendége lesz Böjte Csaba dévai ferences atya.
Csaba testvér árvái részére adományokat elfogadunk pénz vagy tartós élelmiszer formájában. Ezeket márc. 21-ig folyamatosan be lehet hozni mindkét plébániára.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 11-én csütörtökön és 12-én pénteken este 6 órakor a nagytemplomban, 13-án szombaton este 5 órakor pedig templomunkban, amelyet Ft. Gordos Ferdinánd orosházi esperes, magyarbánhegyesi plébános fog tartani. A lelkigyakorlat jó alkalom a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Kérjük a kedves Híveket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

Elsőáldozást előkészítő oktatások kezdődnek március 6-tól, szombatonként délelőtt 9 órakor a Nagyboldogasszony Plébánián. Ezeken az oktatásokon - melyeket a plébános atya és a káplán atya fog tartani -, kötelező részt venni minden elsőáldozásra készülő gyermeknek. Ezekről jelenléti ívet is vezetünk. Az érintett gyermekek szülei írásbeli tájékoztatót kaptak az elsőáldozással kapcsolatban.

 

Március 8-án hétfőn 17.00 órai kezdettel a Tiszaalpári Bencés Kolostorban Dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel előadása lesz "Öregszünk, de győzzük" címmel, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

 


 

2010. február 21.

 

A héten volt hamvazószerda, amely a nagyböjti időszak kezdete, ezért a mai vasárnapi szentmise végén hamvazkodás lesz azoknak, akik ebben még nem részesültek.

 

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat végzünk az esti szentmise előtt, háromnegyed órával.

 

A KÉSZ szervezésében febr. 24-én, szerdán este 6 órai kezdettel Murányi László tart diavetítéssel egybekötött úti beszámolót a Szentföldről a Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében.

 

Szintén a KÉSZ szervezésében március 21-én, vasárnap du. 3 órakor templomunk vendége lesz Böjte Csaba dévai ferences atya.

 

Csaba testvér árvái részére adományokat elfogadunk pénz vagy tartós élelmiszer formájában. Ezeket márc. 21-ig folyamatosan be lehet hozni mindkét plébániára.

 

Mindkét összejövetelre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

Tekintettel a lelkigyakorlatot adó atyák túlterheltségére és a lelkigyakorlaton résztvevő hívek kevés számára, ettől az évtől kezdve nem külön-külön tartjuk az adventi-nagyböjti lelkigyakorlatokat, hanem a két templom együtt. Most nagyböjtben ez úgy alakul, hogy két esti szentmise és elmélkedés a Nagytemplomban lesz, és egy a Kistemplomban. Adventben majd fordítva történik mindez.

 

Március 11-én csütörtökön és 12-én pénteken a nagytemplomban, 13-án szombaton pedig templomunkban lesz a nagyböjti lelkigyakorlat, amelyet Ft. Gordos Ferdinánd orosházi esperes, magyarbánhegyesi plébános fog tartani.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar a jövő vasárnapra, febr. 28-ra gyűjtést hirdetett az egyre nehezebb helyzetben lévő egyházi oktatási intézmények, iskolák megsegítésére fenntartására. Kérjük a kedves Testvérek nagylelkű támogatását ebben a fontos ügyben.

 


 

2010. február 14.

 

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek a múlt vasárnapi adományokért a Haiti földrengés áldozatainak megsegítésére. A gyűjtés során 45665,- Ft jött össze, amit a Püspökségre átutaltunk.

 

Ezen a héten, febr. 17-én lesz hamvazószerda, amely a nagyböjti időszak kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami a felnőtteknek háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. A hústilalom hamvazószerdára és nagyböjt péntekjeire egyaránt vonatkozik a 14 éven felülieknek.

 

Nagyböjtben minden pénteken keresztutat végzünk az esti szentmise előtt, háromnegyed órával.

 

Február 11-től, a szentmisék előtt háromnegyed órával Lourdes-i kilencedet imádkozunk templomunkban, amelynek az utolsó alkalma február 19-e péntek. Ezen a napon a Lourdes-i ima 15.30 órakor kezdődik, majd keresztúttal folytatódik.

 

Február 16-án (kedden) 17.30 órától folytatódik a "Ferences esték Csongrádon" címmel meghirdetett rendezvénysorozat, amelynek előadója Kiss Didák ferences szerzetes, a szegedi Ferences Rendház főnöke lesz.  Az előadásra a Kolostor épület Könyvtár helyiségében kerül sor.

 

A KÉSZ szervezésében február 17-én (szerdán) 19 órától a Nagyboldogasszony Plébánia Nagytermében előadást tart dr. vitéz Varga Tibor jogtörténész "A kis Jézus aranyalma" - régi magyar kereszténység - címmel.

 


 

2010. február 7.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletére a február 7-i perselypénzt Haiti földrengés áldozatainak megsegítésére fogjuk elküldeni, de a felajánlott összeget be lehet hozni külön a plébániára is. Köszönjük a kedves Testvérek adományait.

 

A Lourdes-i Mária-jelenés napján, február 11-én, amely a Betegek Világnapja, a szentmisét a betegekért fogjuk felajánlani. Ennek a szentmisének a keretében ünnepélyesen fogjuk kiszolgáltatni a Betegek Szentségét.
Mindazok jelentkezését várjuk, akik betöltötték a 60. életévüket, vagy életkortól függetlenül, valamilyen betegségben szenvednek. Azok is kérhetik a Szentséget, akik ebben korábban már részesültek.
A Szentséget felvevőket kérjük, hogy a szentmisében szentáldozást is végezzenek, tehát amennyiben szükséges, járuljanak szentgyónáshoz is. A Szent Kenet felvételére jelentkezni kell, melyet a sekrestyében vagy a plébánián lehet megtenni.

 

Már most hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy február 17-én, szerdához egy hétre lesz Hamvazószerda, amely a nagyböjti időszak kezdete. Ezen a napon a szentmisében, hamut szentelünk és hamvazkodást végzünk.

 

Február 10-én tartja a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület az éves közgyűlését, melyről bővebben a hirdetőtáblán olvashatnak.

 

Február 11-től, csütörtöktől a szentmisék előtt háromnegyed órával Lourdes-i kilencedet imádkozunk templomunkban.

 

Február 11-én, csütörtökön 18.00 órától a Biblia óra keretében "Szentföldön jártam" címmel Murányi László vetített képes beszámolót tart a Kolostor épület Könyvtár helyiségében.

 

Pénteken délután négy órától a könyvtárteremben énekpróba lesz.

 

Szerdán volt Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Ezért ma a szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük a kedves híveket.

 


 

2010. január 31.

 

8 hetes Szentlélek-szeminárium indult a múlt vasárnap, január 24-én, a Nagyboldogasszony Plébánián. A lelkigyakorlatok minden vasárnap délután 15 órakor kezdődnek. A papok éve alkalmából egyes előadásokat környékbeli és helyi atyák fognak tartani. Azoknak ajánljuk a Szentlélek-szeminárium elvégzését, akik szeretnék hitüket még inkább megismerni és elmélyedni benne. Még most is be lehet kapcsolódni a Szentlélek-szeminárium végzésébe.

 

Szerdán lesz Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Ezen a napon, valamint a jövő vasárnap a szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük a kedves híveket.

 

A Jézus Szíve Társulat 4-én (csütörtökön) délután négy órától imaórát tart, míg a papi és szerzetesi hívatásokért első szombaton, (6-án) délután négy órától imádkozunk templomunkban.

 

Pénteken délután négy órától a könyvtárteremben énekpróba lesz.

 

Jövő vasárnap, február 7-én, a Magyar Katolikus Püspöki Kar rendeletére gyűjtést szervezünk a Haiti földrengés áldozatainak megsegítésére. A vasárnapi perselypénzt erre a célra fogjuk elküldeni, de a felajánlott összeget be lehet hozni külön a plébániára is. Előre is köszönjük a kedves Testvérek adományait.

 


 

2010. január 24.

 

A mostani vasárnapon fejeződik be az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkoztunk. Köszönjük a kedves Testvéreknek a közös imaórákon való részvételüket.

 

Szentlélek-szeminárium indul vasárnap, január 24-én, 8 héten át a Nagyboldogasszony Plébánián. A lelkigyakorlatok minden vasárnap délután 15 órakor kezdődnek. A papok éve alkalmából egyes előadásokat környékbeli és helyi atyák fognak tartani. Azoknak ajánljuk a Szentlélek-szeminárium elvégzését, akik szeretnék hitüket még inkább megismerni és elmélyedni benne. Jelentkezni lehet a plébánián, vagy kezdéskor a helyszínen.

 

Templomunkban és a Nagyboldogasszony templomban is havonta egyszer diákmisét tartunk.
- Ebben az évben az első diákmise a nagytemplomban a mostani vasárnapon, a 10 órai szentmisén lesz, amire hívunk minden hittanos gyermeket szüleikkel, testvéreikkel, nagyszüleikkel együtt. A szentmise után a gyermekeket közös játékra várják a plébániára.
- A piroskavárosi templomban a diákmise a jövő vasárnap délelőtt fél 10 órakor kezdődik.

 

A Nagyboldogasszony templomban a mostani vasárnapon, este fél 6-kor a szentmise előtt Skapuláré-körmenetet tartunk.

 

Megjelent plébániáink közös kiadványa a Lelki táplálék, mely megtalálható az újságos asztalon.

 


 

2010. január 17.

 

A mostani vasárnapon kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk protestáns testvéreinkkel együtt.
Két közös imaóra lesz: az első kedden, január 19-én este 6 órakor a Nagytemplomban, a második imaóra csütörtökön, január 21-én este 6 órakor a Református Imaházban.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek el mindkét alkalomra.

 

Szentlélek-szeminárium indul jövő vasárnap, január 24-én, 8 héten át a Nagyboldogasszony Plébánián. A lelkigyakorlatok minden vasárnap délután 15 órakor kezdődnek. A papok éve alkalmából egyes előadásokat környékbeli és helyi atyák fognak tartani. Azoknak ajánljuk a Szentlélek-szeminárium elvégzését, akik szeretnék hitüket még inkább megismerni és elmélyedni benne. Jelentkezni lehet a plébánián, vagy kezdéskor a helyszínen.

 

Plébániánk területén megkezdtük az egyházfenntartási hozzájárulás fizetéséhez a csekkek kézbesítését. Természetesen továbbra is lehetőség van a begyűjtőkön keresztül, valamint a plébánia irodán történő befizetésre. Kérjük, aki vállalkozik lakókörzetében ezek kihordására, jelezze ezt a plébánia irodán.

 

Ferences esték Csongrádon címmel a ferences lelkiséget bemutató előadás sorozatra kerül sor plébániánkon, terveink szerint havonta egy alkalommal, keddi napokon az esti szentmise után. Az első előadás január 19-én, kedden lesz, melyet Kiss István Didák ferences szerzetes, a szegedi Ferences Rendház főnöke tart.
Helye: Kolostor épület, Könyvtár terem.

 

Megjelent plébániáink közös kiadványa a Lelki táplálék, mely megtalálható az újságos asztalon.

 

Január 22-én a Magyar Kultúra Napján irodalmi napra kerül sor plébániánkon, melyről bővebben a hirdetőtáblán olvashatnak.

 


 

2010. január 10.

 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy akik szeretnének házszentelést kérni, szíveskedjenek szándékukat jelezni a sekrestyében vagy a plébánián.

 

Január 13-án /szerdán/ 16.00 órától Szeretetláng imaórát tartunk templomunkban.

 

Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk. A közös imaalkalmak időpontjait és helyszínét a következő vasárnapon fogjuk hirdetni.

 

Jövő hét közepétől plébániánk területén megkezdjük az egyházfenntartási hozzájárulás fizetéséhez a csekkek kézbesítését. Természetesen továbbra is lehetőség van a begyűjtőkön keresztül, valamint a plébánia irodán történő befizetésre. Kérjük, aki vállalkozik lakókörzetében ezek kihordására, jelezze ezt a plébánia irodán.

 

"Ferences esték Csongrádon" címmel a ferences lelkiséget bemutató előadás sorozatra kerül sor plébániánkon, terveink szerint havonta egy alkalommal, keddi napokon az esti szentmise után. Az első előadás január 19-én, kedden lesz, melyet Kiss István Didák ferences szerzetes a szegedi Ferences Rendház főnöke tart. Helye: Kolostor épület, Könyvtár terem.

 


 

2010. január 3.

 

Az elsőpéntekes betegek látogatása nem január elsején lesz, hanem a következő héten pénteken (január 8-án).

 

 

Hirdetések

 

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

 

Fel!

 

Hirdetések / Korábbi hirdetéseink / 2010. év