Harang-Szó / Kiemelt rovatunk / Szentek szobrai és keresztek

Szentek szobrai és keresztek

 

Harang-Szó logo

 

Csongrád-Piroskavárosi Szent József Plébánia és
a bokrosi Szent László-templom híveinek lapja

 

 


 

 

"Szerkesztőségünk több részes sorozatban kívánja közreadni a város és környékén
található kereszteknek és szentek szobrainak a bemutatását. Az anyaghoz felhasznált
forrásmunkák elsősorban a "Mozaikok Csongrád város történetéből 1989", valamint
Gyovai B. Lajos "Szentek szobrai és keresztek" című írásaiból valók. Ugyanakkor
Dudás Lajos 1995-ös megújított anyaga is nagymértékben hozzájárult az írás alapjaihoz."

 

Harang-Szó 2004. Húsvét

 

 

Szentek szobrai és keresztek

 

>> Tartalomjegyzék <<

 

| 2011 | 2010 | 2009-2008 | 2007-2006 | 2005-2004 |

 

2011

 

2011. X. évfolyam, 5. (41.) szám

 

Sorozatunk befejező részéhez érkeztünk, amely nyolc éven át állandó rovatként volt jelen a Harang-Szó című kiadványunkban. Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük az építmények sorsát és a kedves olvasó segítségével tudósítunk az esetleges változásokról. Ebben a lapszámban bemutatunk egy keresztet, a mi egyházközségünk életének meghatározó szentjének szobrát és egy felújított keresztet.

 

Kereszt a Bárdos, vagy Kun halmon

 

A nyugati városrészen kívül, a vasúti fénysorompó és az elkerülő út kereszteződésénél a Bárdos vagy mások szerint Kun halomnak nevezett dombon áll egy sűrű ágú bokrokkal körülvett környezetben a vaskereszt. Ezt a keresztet az 1990-es évek elején állíttatták a környékbeli lakosok, mert az eredetit ez időben ismeretlenek ledöntötték. Annak a talapzata kő volt, a kereszt és a korpusz öntöttvasból készült. Holléte ismeretlen. Néhai Lantos László kezdeményező gyűjtése eredményeként profil vas anyagból állították a keresztet az eredeti mellé beton alapra. Aki bővebbet tud a kereszt történetéről, kérjük jelezze a szerkesztőségünknek.

 

 

Assisi Szent Ferenc mellszobra a Kolostor kertjében

 

Kolostorunk kertjében, a plébániai hivatal bejáratánál áll vakolt tégla talapzaton Assisi Szent Ferenc mellszobra. A vörös kőből készült alkotás Borbás István műve 1941-ből.
A Piroskavárosi Iskola, templom és kolostor építtetője Szedlacsek István Óplébániai apát plébános, az 1930-ban felépített templomhoz saját papokat akart letelepíteni. A Szent Ferenc rendjének szerzeteseit látta legalkalmasabbnak Piroskaváros népének lelki szolgálatára.

Amikor a ferencesek beköltözhettek a kolostorba szükségessé vált az új plébániai intézmény létesítése. Hermann Hermenegild ferences tartomány főnök és Hanauer Árpád István váci püspök 75 évvel ezelőtt, 1936. november 6-án megalapította a Szent József Plébániát és önálló plébániává nyilvánította. Az új plébánia patrónusa "Szent József az Egyház oltalmazója" lett. Az ünnepi szentmisét 1936. november 29-én Szedlacsek István mutatta be. Ezen a napon a Szent József Plébánia elkezdte önálló életét és működését.

 


 

2011. X. évfolyam, 4. (40.) szám

 

Sorozatunkban most Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan egy szobrot és két harangot mutatunk be.

 

Szent István szobor

 

A Nagyboldogasszony templom előtti téren áll Tóth Béla Csongrádon élő szobrászművész városképi jelentőségű alkotása. Az avatásra 2001. december 31-én, a Millennium évének utolsó órájában került sor. A szobor, amely 4,5 méter magas mészkő oszlopon Szent István államalapító királyunkat ábrázolja, amint a lova mellett elmélkedik a magyarság jövőjéről, bronzból készült. Az oszlopon vésett felíratok olvashatók. A Városháza felől: SZENT ISTVÁN
A templom felől Szent István király intelmei fiának, Szent Imre hercegnek:
"HALGASD, FIAM, A TE ATYÁDNAK ERKÖLCSI TANÍTÁSÁT,.
.HA  A HITNEK PAJZSÁT TARTOD, RAJTAD AZ IDVESSÉG SISAKJA IS.
.VIRÁGZÓ SZORGALOMMAL KELL ÖRKÖDNÖD A SZENTEGYHÁZON, HOGY INKÁBB GYARAPODJÉK, MINTSEM FOGYATKOZZÉK.
.AZ Ő KEZÜKBE VAN LERAKVA A BŰNBŐL OLDÁS ÉS A BŰNBE KÖTÉS HATALMA.
.ŐK ORSZÁGOD VÉDŐFALAI, A GYENGÉK OLTALMAZÓI, AZ ELLENSÉG PUSZTÍTÓI, A HATÁROK GYARAPÍTÓI. A TÜRELMES KIRÁLYOK KIRÁLYKODNAK, A TÜRELMETLENEK PEDIG ZSARNOKOS-KODNAK.
.AZ EGYNYELVŰ ÉS EGYSZOKÁSÚ ORSZÁG GYENGE ÉS ESENDŐ.
.A TANÁCS. A JOBBAK, A BÖLCSEBBEK ÉS A MEGBECSÜLTEBB VÉNEK AJKÁN FORMÁLÓDJÉK ÉS CSISZOLÓDJÉK.
.AKI MEGVETI, AMIT MEGSZABTAK ATYAI ELŐDEI, AZ ISTENI TÖRVÉNYEKRE SEM ÜGYEL.
.FOHÁSZKODJ, HOGY ISTEN MINDEN VÉTKED ELTÖRLÉSÉRE MÉLTASSON, HOGY MINDENKI LEGYŐZHETETLEN KIRÁLYNAK HÍVJON.
.A SZERETET GYAKORLÁSA VEZET EL A LEGFŐBB BOLDOGSÁGHOZ."
A négyszögletes talapzat templom felőli oldalának felirata félkörben, közepén a jogarral, felül: MAGYAR MILLENNIUM. 2000.
Alatta: A MILLENNIUM TISZTELETÉRE ÁLLÍTTATTA CSONGRÁD VÁROS 2001-BEN A MAGYAR MILLENNIUMI KORMÁNYBIZTOS HIVATALA TÁMOGATÁSÁVAL
A nyugati oldal felirata: BRONZÖNTŐ: VARGA IMRE
KŐFARAGÓ: PAPP ZOLTÁN
A keleti oldali felirat: SZOBRÁSZ: TÓTH BÉLA
ÉPÍTÉSZ: TÓTH TAMÁS

 

 

Harangok a felgyői templom tornyában

 

Az 1993-ban szentelt, Szent István királyról nevezett templom harangtornyában két harang található. Az első harang, amely a hatvanas években megszüntetett és pár éve lebontott maszlaghalmi iskola előtt állt. A fából készült harangláb még ma is ott látható.

 

 

A harang súlya 60 kg.

 

Felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTÉK A CSONGRÁDI MASZLAGHALMI FÖLDMÍVES OLVASÓKÖR TAGJAI 1924. BEN.

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG-

ÖNTŐ BUDAPESTEN.

 

A másik oldalán domborművön

Mária a kis Jézussal.

 

 

 

 

 

 

A templomtorony másik, kisebb harangja a felgyői Felsőmajorból került ide.

 

Felirata:

FUDIT HENRIK EBERDORF-PESTH.

1813.

 

 

 

 


 

2011. X. évfolyam, 3. (39.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most a környékünkön egyedinek számító szoborfülkés oszlopról és két újjáépített keresztről írunk. A sorozatban már eddig megjelent írásokat megtalálják templomunk honlapján a Harang-Szó alatti menüben.

 

Lourdesi oszlop az Orbán szobornál

 

A Haleszi szőlőben, az Urbán úton, Szent Orbán szobra mellett található egy téglából készült, négy méter magasságot meghaladó oszlop. Az oszlop középső harmadában, egy kialakított fülkében van elhelyezve a Lourdesi Szűzmária és Bernadett fehér cementből készült szobra. Az építmény 1894. május 6-án lett felszentelve. A közadakozást Darida Andrásné született: Tösmagi Rozália kezdeményezte. Az építési munkát Újszászi János építész vállalta. A szobrokat Géberth János fővárosi aranyozó készítette. A fülkét nagyméretű félköríves fakeretes ablak zárja, melyet vasrács véd. A szobrok alatti fadobogók aljában tintaceruzával írt felíratok vannak: A Szűzmária alattiban: "Urbán búcsú további emlékére írom ide nevem 1959. 4. hó 13.án. Isten tartsa meg nekünk Urbán emlékét hosszú időre. Oláh György, Bori István, Kovács Margit, Fredák Ilona." A Bernadett alattiban: "1894 év Molnár Imre kőműves tette helyére ápr. 5. nap. Licsicsányi József kinti lakos." Az oszlop téglái mára már sok helyen szétfagytak, máladnak. A tetején veszélyes repedések vannak. Az egykori díszek, a timpanon, a fülke melletti oszloputánzatok oszlopfőkkel, szintén repedezett, töredezett állapotban várják a mielőbbi szakszerű felújítást. A bajt még tetézi egy útegyengető munkagép durva rongálása az alapozáson. A Szent Orbán és a Szűzanya tisztelete az idén is megmutatkozott. Sok hívő zarándokolt el ide a május 28-án megtartott búcsúi szentmisére. A búcsúra való készülés szemléjekor, május 24-én vettük észre, hogy a 2005-ben restaurált Szent Orbán kezéből ismeretlen rongáló kicsavarta a pásztorbotot, letörve a szobor bal kezét. A rendőrség nyomozást folytat. A Lourdesi oszlop környezetében lévő építményekről már írtunk. A keresztről lapunk 2004/3. számában, a mellette lévő Szent Orbán szoborról a 2005/2. számban, az 1992-ig itt szolgáló harangról pedig a 2009/4. számban, ebben a sorozatban jelent meg írás.

 

 

A Mámai réti új fakereszt

 

 

 

A húsvéti kerékpáros keresztútjárók már imádkozhattak előtte. A anyagra valót közadakozás és plébániai hozzájárulás biztosította. Az ezzel járó fizikai munka pedig közösségteremtő összefogás eredménye. A keresztútjáráskor tervezett megszentelés elmaradt, de június 23-án mindez megtörtént. Erről a keresztről lapunk 2006/3. és a 2010/6. számában írtunk.

 

 

 

 

 

A Tombác úti új fakereszt

 

A hosszú ideje kidőlt fakereszt helyén közadakozásból új készült. Ez év május elején megtörtént az alapozás és a talapzat betonozása. Június 6-án került a helyére az új fakereszt. A felszentelés szintén június 23-án megtörtént. Az ezen a helyen lévő kidőlt kereszt lapunk 2010/4. számában már szerepelt sorozatunkban.
A keresztek anyaga azonos: 15x15 cm-es keresztmetszetű, 3 m magas tömör tölgyfa. A korpuszok anyaga öntött alumínium. A talapzat magassága 60 cm. Az alap és a talapzat helyszínen kevert betonból, a szükséges vasalással készült.

 


 

2011. X. évfolyam, 2. (38.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most a városunkban lévő két Nepomuki Szent János szobrot mutatjuk be. A harmadik, a böldi révnél 1945-ig állott szoborról lapunk 2005/2 és 2009/2 számában írtunk. A fotókat, Dudás Lajos korabeli felvételeit a csongrádi Levéltár biztosította számunkra.

 

Nepomuki Szent János szobor a belvárosban

 

A belvárosban, a városrész egyik központi helyén, a Szent János téren található a műalkotás, mely Máté István csongrádi művész munkája. Szentelésére 1987. augusztus 17-én került sor, Stein Ernő kiskunfélegyházi kanonok esperes által. Az építmény új alapra épült. A talapzat díszkút, hatszögletű, bolgár Vraca mészkőből készült. A víztartó közepén emelkedik a szintén hatszögletű mészkőoszlop, melynek oldalain bronz angyalfejekből folyt a víz. Ezen oszlop tetején áll a Szent egész alakos bronz szobra. Fejét az égre emeli, jobb kezében keresztet tart, bal kezében pedig liliom ágat. A művész tervei szerint a víztartó talapzat oldalait is dombormű díszítette volna, de a kivitelezésére nem kapott engedélyt.

 

 

Nepomuki Szent János szobor a fahídnál

 

 

 

 

 

A pontonhídra vezető út jobb oldalán, a gát tetején áll a szobor. Ez is Máté István alkotása. Az 1729-ben Aradon - ahol még ma is látható - és ez időben Tihanyban felállított kőszobrok másolatát mintázta meg a művész műkőből. A felszentelés 1992. május 16-án történt, Zsótér Antal esperes plébános és Urbán Gábor plébános által. A szobrot alacsony fémkerítés veszi körül, időnként virág, koszorú díszíti. Az alkotó művész a szobor festését javasolja állagmegőrzés céljából.

 

 

 

 

 


 

2011. X. évfolyam, 1. (37.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most régebbi számainkban már bemutatott harangkörnyezeteket kiegészítve, a harangok pontos feliratait, illetve a haranglábak állapotát ismerhetjük meg.

 

Szent Imre (Csukás parti) iskola harangja

 

Lapunk 2006 júliusi számában írtunk a Csukás-ér parti egykori iskoláról. Az ott lévő harangon Szent Imre dombormű látható, felette ez olvasható félkörben:

 

SZENT IMRE HERCEGNEK

 

Alatta:

A JUBILEUMI ÉVBEN MEGUJULÓ SZELLEME HOZZA VISSZA
NAGYMAGYARORSZÁG EZERÉVES HATÁRAIT!

 

 

A másik oldal felirata:

EZEN HARANGOT ÖNTTETTE ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS

SZENT IMRE MAGYAR HERCEG TISZTELETÉRE
A CSONGRÁDI SZENT IMRE ISKOLA KÖRZETÉNEK BUZGÓ BIRTOKOSSÁGA
SZENT IMRE KILENCSZÁZADOS JUBILEUMA ALKALMÁBÓL
AZ ÚRNAK 1930. ESZTENDEJÉBEN.

 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ,

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN.

 

A haranglábon, fémtáblán felírat:

FELÚJÍTOTTA 1985. ÉVBEN
TÁRSADALMI MUNKÁBAN
GULYÁS MIHÁLY
NYUGDÍJAS BOGNÁRMESTER
ÉS A KÖRNYÉK LAKÓI.

 

Az építmény akácfából lett ácsolva, a rajta lévő tető bádoggal borított. Állapota jó, festeni szükséges.
A környezet rendezett, kovácsoltvas kerítéssel van elkerítve és gondos kezek árvácskával ültették be.

 

 

Schwechtje harang

 

Az Öregszőlők közötti kereszt lapunk 2005 karácsonyi számában lett bemutatva. Akkor a harangról nem írtunk. A rajta lévő felírat:

 

"KÉSZÍTTETTÉK
A CSONGRÁDI SZŐLŐSGAZDÁK EGYESÜLETE UTJÁN
A TISZAOLDALI ÖREG SZŐLŐSGAZDÁK KÖZADAKOZÁSÁBÓL
AZ ÚRNAK 1927. ÉVÉBEN."

 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.

 

A másik oldalon: Szent Vendel dombormű, körülötte ez olvasható:

"SZENT VENDEL KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK."

 

A szögvasból készült harangláb korrodált, az alsó részén fémtábla emlékeztet:

KÉSZÍTETTE
MASZLAG RÓKUS
CSONGRÁD

 

A harangot bádogtető védi, tetején fém kereszt áll.
A környezete suhákkal erősen be van nőve.

 

Szentek szobrai és keresztek

 

>> Tartalomjegyzék <<

 

| 2011 | 2010 | 2009-2008 | 2007-2006 | 2005-2004 |

 

Harang-Szó / Kiemelt rovatunk / Szentek szobrai és keresztek