Harang-Szó / Kiemelt rovatunk / Szentek szobrai és keresztek

Szentek szobrai és keresztek

 

Harang-Szó logo

 

Csongrád-Piroskavárosi Szent József Plébánia és
a bokrosi Szent László-templom híveinek lapja

 

 


 

 

"Szerkesztőségünk több részes sorozatban kívánja közreadni a város és környékén
található kereszteknek és szentek szobrainak a bemutatását. Az anyaghoz felhasznált
forrásmunkák elsősorban a "Mozaikok Csongrád város történetéből 1989", valamint
Gyovai B. Lajos "Szentek szobrai és keresztek" című írásaiból valók. Ugyanakkor
Dudás Lajos 1995-ös megújított anyaga is nagymértékben hozzájárult az írás alapjaihoz."

 

Harang-Szó 2004. Húsvét

 

 

Szentek szobrai és keresztek

 

>> Tartalomjegyzék <<

 

| 2011 | 2010 | 2009-2008 | 2007-2006 | 2005-2004 |

 

2007-2006

 

2010. IX. évfolyam, 6. (36.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most egy Csongrád külterületén található, egy felújítás alatt álló keresztet és egy harangot mutatunk be.

 

Kereszt a Szántói út végén

 

A Szentes felé menő közúton, a körforgalom után jobbra egy keskeny műút, a Szántói út végén, egy hármas útelágazásnál áll a fehérre meszelt, lekerekített szárú kereszt. Akácfákkal körbevéve délnyugat felé néz a korpusz, mely betonból készült. A jobb kar és a lábak sérültek. A kereszten középtájon repedés látható. Alacsony, javításra szoruló kovácsoltvas kerítéssel van bekerítve, melyen régi koszorúk vannak. A talapzat kettős tagozódású, három oldalán bevésett keresztek vannak, elől ovális vörös gránit tábla és rajta a felírat:

 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE
GRESKOVITS JÓZSEF
ÉS NEJE
SÁGHY MÁRIA
1937. ÉVBEN

 

A talapzat jobb alsó részén, a készítőre utaló JUSTIN név található.

 

A Kilencesi iskola harangja

 

 

A Harang-Szó 2007. húsvéti számában az iskola történetéről olvashattak. A harang az iskolaépülettől délnyugatra, az út mellett található.
A harangláb suháktól erősen benőve, most lombok nélkül jól látható. Az építmény U profilú vas anyagból készült. A bádogtető rozsdás, lyukas, rajta köracélból formált kereszt van. Az állapota stabil, viszont festést és környezet rendezést igényel.
A harang sérült, függőlegesen repedt, ugyanitt csorbult.

 

Felirata:

"EZEN HARANGOT ISTEN DICSŐSÉGÉRE,
TÚRI KIS RÓKUS ÉS TÚRI KIS ISTVÁN KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
ÖNTTETTÉK A CSONGRÁDI- KILENCESI ÉS PATIKAI BUZGÓ KATH. HÍVEK,
AZ ÚRNAK 1927.-IK ESZTENDEJÉBEN."
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.

 

A másik oldalon Szent Rókus dombormű található, a köréje írt felírat:

 

"SZENT RÓKUS
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK."

 

Kereszt a Mámai rétben

 

 

A Harang-Szó 2006. októberi számában "Felújítás" címen kezdeményező írás jelent meg a kereszt megmentésére.
Ezt az út menti keresztet egyházközségünk tagja, Vincze Pali bácsi nagyszülei, Pozsár György és neje Gulyás Valéria állíttatták.
A fából készült kereszt és a vas korpusz mára már teljesen tönkrement. Eredeti helyére 1960 körül egy villanyoszlop került. Ekkor a kereszt a szántóföld közepére lett telepítve. Később onnan csak visszakerült a villanyoszlophoz, ahova az állapota miatt hozzádrótozták.

 

 

 

Ezt az állapotot november 13-án keresztfelújító alkalmi csoportunk megszüntette.

 

A keresztet és a korpuszt behoztuk a templomkertbe, beton alap készült az új fakereszt részére. A munka irányítója Nagy János csépai cserkésztiszt, akinek ezúton is köszönjük önzetlen munkáját. A kereszt helyreállítása és felszentelése az időjárástól függ, de már csak várhatóan tavasszal lesz rá alkalom. Az új kereszt felállításához szükséges anyagok: fagerenda, öntött korpusz, festék, csavarok, sóder, cement, egyéni felajánlás, adomány híján, az egyházközség költségén lettek kifizetve.

 

A következő tervezett felújítás, helyreállítás a szőlők között, a Tombác úti kidőlt kereszt lesz.

 


 

2010. IX. évfolyam, 5. (35.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most Bokrosra látogatunk, a temetőben lévő keresztet, harangot és a tanyavilág egy elárvult keresztjét mutatjuk be. Köszönjük Felföldi Jánosné Piroskának és Faragó Sándornak adatközlői segítségét.

 

A bokrosi temető keresztje és harangja

 

A ravatalozó előtti téren áll a kereszt és a harang. A kereszt műkőből készült, jó állapotú. Az öntöttvas korpusz alatt Szűz Mária szobor található egy fülke mélyedésben, üveglap mögött. A lábazaton márványtábla, azon a felírat:

 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
EMELTETTE
KAPÁS LAJOS
ÉS NEJE
DONKA ANNA
1984

 

A 99 kg súlyú harang történetét a Harang-Szó 2007/1. számában ismertettük, a Szent László iskolától került a temetőbe 1979-ben.

 

Felirata:

 

EZEN HARANGOT
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE
ÖNTETTÉK
A CSONGRÁD SZENT LÁSZLÓ
ISKOLAKÖRZETÉBEN LAKÓ
JÓLELKŰ HÍVEK AZ ÚRNAK 1926. ÉVÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
BUDAPESTEN.

 

A túloldalon Szent László domborművű képe látható a következő felirattal:

 

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK ADD VISSZA
1000 ÉVES SZÉP HAZÁNKAT.

 

A harangláb vascsőből készült.

 

Bokros határúti kereszt

 

A templomtól nyugatra, Gyója határrész felé visz a földút. A Harang-Szó 2006/1. számában bemutatott gyójai fakeresztnél, az út Y-szerű elágazásánál jobbra kell továbbhaladni. Ez a dűlőút az un. Piroska tanya felé visz, mely után már halványodik a keréknyom. Ez az út véget érve beletorkollik egy rá merőleges jártabb útba, az a (megye) határút. Az itt levő dombon, fák és suhák takarásában áll a fakereszt. A kis kerítés, amely valaha körbe vette, kidőlt-bedőlt. Koszorúnak, virágnak nyoma sincs. A kereszt napjai is meg vannak számlálva, a kidőlés határán áll, talán erre a találkozásra várt. Keményfából készült, zöldre volt festve. A felíratok vésettek, részben még olvashatók:

 

 

KECSKÉS
ISTVÁN
NEJE ÉS
FIA
VALÓ
ÁBEL
ÉS
...

 

 

Idáig olvasható a felírat. Valószínű, hogy kitörhetett a kereszt és az újra állításkor eddig került a földbe. A kereszten van egy fatábla, azon felírat, de összefüggésében nem olvasható. Ez és a gyójai kereszt is megmentőre, felújítóra vár.

 


 

2010. IX. évfolyam, 4. (34.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most egy szőlők között található szobor csoportot, egy kidőlt és egy név nélküli keresztet mutatunk be. Az összeállítást és a felvételeket Révész József készítette.

 

Szűz Mária és Szent József szobor és harang

 

A Budai Nagy Antal utca végén lévő Kőkereszttől tovább haladva, a jobbra lévő, mostanra aszfalttal borított dűlő út végén található a szobor és a harang. A mára már sok elhagyott, gazdátlan parcella között az útkereszteződésben árválkodik a gazzal benőtt, felújításra váró szobor és a rozsdás harangláb a néma haranggal. A szobor előtt kidőlve ugyan, de még látható a kovácsoltvas kerítés egy darabja. A téglalábazat lépcsőjét suhák feszítik, az ezt borító bádoglemezek már nem védenek a csapadéktól.
A korabeli Tiszavidék című újság 1899. augusztus 2-án írta: "Sági Péter szőlősgazda és hitvese 200 forintnyi költséggel új Mária szobrot készíttetett sóskúti kőből a Jótanácsadó Boldogasszony tiszteletére. A szobor fölállítása múlt héten történt meg. Avatása augusztus 27.-én lesz. A szobrot Gerenday és fia készítette."
A szoborcsoport Máriát és Szent Józsefet ábrázolja. Mária a kis Jézust tartja a karján, fején korona, jobb kezében megrongálódott vaspálca, feltehetőleg jogar.
A harangon Szűz Mária és Szent József dombormű és ez a felírat olvasható:

 

EZEN HARANGOT
A SEGÍTŐ SZENT SZŰZ ÉS SZENT JÓZSEF
TISZTELETÉRE ÖNTETTE
ÖZV. SÁGI PÉTERNÉ SZÜL. MORZSIK ROZÁLIA
AZ ÚRNAK 1927. ESZTENDEJÉBEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.

 

Tombác úti "kidőlt" kereszt

 

Mária szobortól tovább haladva jobbra, a homokos úton, rövidesen egy újabb kereszteződéshez érünk.
Ez már a Tombác út. Itt balra kanyarodunk, majd kb. száz méterre a baloldali magaslaton, lombok teljes borításában található a kidőlt fakereszt. Ez a terület is elhagyatott, sűrű, áthatolhatatlan bokrok takarják. Erről a keresztről nem találtam feljegyzést Dudás Lajos helytörténész kéziratában sem. Ha valaki tud a történetéről, kérem, keresse meg szerkesztőségünket.

 

Tombác úti "álló" kereszt

 

Tovább haladva a dűlő úton, az Y elágazáshoz érve találjuk balra, az út mellett a borostyánnal benőtt téglalábazatú, betonba erősített öntöttvas keresztet a korpusszal.
Az építmény kisméretű, jó állapotú, gondozott.

 

A márványlapon lévő felirat felér egy rejtvénnyel:

 

KM.-DF 1807-1882.
GP.-DE. 1814. 1889.
UNOKÁJA-DÉDUNOKÁIK.
KM.-GV. 1842.-1934.
FIA ÉS UNOKÁIK ÁLLÍTATTÁK
ÚRJÉZUS SZENVEDÉS EMLÉKÉRE.
KÓKAI ISTVÁN ÉPÍTŐMESTER
ÉS NEJE H. K. FIAIK:
ISTVÁN +MIHÁLYKA ÉS JÁNOS.
1882-1944.

 


 

2010. IX. évfolyam, 3. (33.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, a bokrosi szőlők között a Fehér kereszt dűlő és az Árpád iskola dűlő kereszteződésében található egykori általános iskola melletti kereszt történetét idézzük fel.
Az összeállítást Buzder L. Lajosné, a felvételt Révész József készítette.

 

Az iskolát 1926-ban építették, mellé emeltette a keresztet a környéken hét hold szőlő birtokosaként Tekulics Sándor. Az 1920-as években a határrész lakosságának 99%-a katolikus vallású volt, a keresztállítással az emberek a hitüket akarták kifejezni. Gondozását, díszítését a közelben lakók végezték. Ünnepek alkalmával koszorút, virágot vittek a kereszthez, és gyertyát gyújtottak a keresztfa lábánál.
1946-ban a megrongálódott korpuszt újra festették. Huszka János szállította lovas fogattal a festőhöz, akinek sajnos nem ismerjük a nevét. 1952-ben az elkorhadt keresztfa helyett újat állítottak az iskola szomszédságában lakók: Serfőző József szíjgyártó mester, id. Gulyás Ferenc és Túri László.
2002-ben ismét felújításra került sor, Gut Mátyásné sz. Gajdos Anna kezdeményezésére.

 

A munkálatokat Balogh Péter szervezte. Sokan ajánlották fel segítségüket. Fekete István, Kulman János és Nagy Mihály anyagilag támogatták a felújítást. A keresztfa ácsolását Kacziba János, a léckerítés elkészítését Forgó József vállalta, Gajdos János egy mázsa cementet ajánlott fel, a betonozást Kocsis József végezte. Egyéb munkákban részt vettek még Bacsa Józsefné, Buzder Lajos, Gulyás Ferenc, Gyovai Gáspár, ifj. Kallai Dezső, id. Kallai Dezsőné, Kocsis Mihály, Nagyistók András, Nagypál Mátyás, Tóth János és Túri Rókus.

 

A felszentelést Zsótér Antal és Nagy Nándor atyák végezték a szentmisére - az esős idő ellenére - nagy létszámban érkező hívek jelenlétében.
A kereszt állapota jó, gondozott, koszorúk díszítik.

 


 

2010. IX. évfolyam, 2. (32.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, a húsvét misztériumához kapcsolódva szeretnénk bemutatni a Nagyboldogasszony templom és a Szent Rókus templom előtt álló szobrokat, melyek a szenvedéstörténet egy-egy eseményét ábrázolják.
Az oldalt Révész József állította össze, a fényképeket Révész Gábor készítette.

 

Szobor csoport a Nagyboldogasszony templom előtt (a bejárattól nyugatra)

 

 

A keresztet 1802-ben szentelte fel Kanyó András főkanonok plébános.

A szoborcsoport a kálváriát jelképezi. A kereszt tövében a Szűz Anya szobra, ölében koponyát tart, lábánál edény, Jézus holttestének megkenésére szolgáló olaj számára. Mellette állnak Szent János és Mária Magdolna szobrai. A korpusz karja vállban és mellben repedt, a szobrok hiányosak, mállottak.

 

 

 

A bejárattól keletre lévő szoborcsoport

 

A Szentes és Vidéke című újság 1882. október 2-án írta: "Egy magát megnevezni nem akaró özvegy nő a templom elé, a kereszttel egy irányban a Fájdalmas Szüzet, midőn fia a keresztről levétetik - ölében Jézussal - akarja impozáns nagyságban készíttetni."
A téglából készült alapzaton a szobrok és a kereszt anyaga homokkő.

 

 

A fájdalmas Szűz szobra - ami 1888-ban készült - mellette, a Jézus Szíve és a Szűz Mária Szíve szobor található, melyeket 1900-ban szentelték fel. A kereszt szárainak találkozásánál márványlapon a következő felírat olvasható:

 

JÉZUS KRISZTUSNAK
A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG KILENCZ
SZÁZADOS HÓDOLATA JELÉÜL
ÁLLÍTTATOTT 1900. SZEPTEMBER. 14.

 

A talapzatot az 1990-es évek elején felújították. A Szűz Mária Szíve szobrot 1995. január 29-én garázda kezek ledöntötték. A szobor a kijavítása után visszakerült a helyére.
A kereszt vaspántokkal van megerősítve. A szobrok több helyen sérültek, hiányosak például a kezeknél.

 

Fájdalmas Anya szobra a Szent Rókus templom előtt

 

 

 

 

 

 

Kőből készült oszlopon a Fájdalmas Anya, ölében Jézus. Készítésének ideje ismeretlen, valószínűleg a 19. század első feléből való, mely nyugat felé tekint. Az oszlop vasalással van megerősítve. Jézus jobb karja hiányzik, javításra szorul. A szobor kovácsolt vas kerítéssel van körbekerítve.

 

 

 

 

 

 

 

Kereszt a Szent Rókus templom előtt

 

 

A szintén kovácsolt vas kerítéssel körülvett kereszt is nyugat felé néz. A kereszt függőleges oszlopa vaspántokkal van megerősítve. A lábazatot fedő díszborítás északi széle sérült. Talapzatán lévő márványtáblán az alábbi felírat olvasható:

 

Isten dicsőségére
emeltetett
egyházi alapokból
és a hívek
adományaiból
1912 évben

Készítette Pál István kőfaragó Kunszentmárton.

 

 

Felhasznált forrásmunkák:
Dudás Lajos: Csongrád, Bokros és Felgyő bel és külterületén található római katolikus egyházi jellegű szobrok, keresztek, emlékművek és templomok. Csongrád, 1995. Kézirat.
Oppidum Csongrád 1998.

 


 

2010. IX. évfolyam, 1. (31.) szám

 

Folytatva sorozatunkat, most két keresztet mutatunk be, illetve a felújítás alatt álló Ibolyás úti keresztről számolunk be, melyről már a 2005 karácsonyi számunkban olvashattak.

 

Kereszt téri kereszt

 

A kereszt a pontonhídra vezető úttól keletre, a Kereszt téren, az út Y szerű elágazásában található. A régmúltra emlékeztető, hajdan meghatározó jelentőségű elemi iskolánál, a téren áll. A lábazat anyaga kő, a kereszt betonból, a korpusz öntöttvasból készült.

 

 

Felirata:

 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉPÍTTETTÜK
KOVÁCS MIHÁLY
ÉS UNOKÁJA KOVÁCS JÓZSEF
ÉS NEJE FORGÓ MÁRIA
1886. MÁJUS 20.

 

Jelenlegi állapotában a kereszt törzse és a feliratos márványlap repedt.

 

 

Keresztlábazat a Kossuth téri iskola előtt

 

 

 

Ez a keresztláb valószínűleg az 1784-ben elbontott Szent Rókus tiszteletére szentelt fogadalmi kápolnának és az itt lévő temető keresztjének lábazata volt. Ide a 17-18. században temetkeztek. Az anyaga kő, állapota megviselt. A mostani helyzetében az ÉK-i oldalán a felírat helyére utaló bemélyedés található.

 

 

 

 

Szentek szobrai és keresztek

 

>> Tartalomjegyzék <<

 

| 2011 | 2010 | 2009-2008 | 2007-2006 | 2005-2004 |

 

Harang-Szó / Kiemelt rovatunk / Szentek szobrai és keresztek