Lelkiség / Elmélkedések

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2015

 

KARÁCSONY
2015.12.25.

 

Karácsonykor minden évben Jézus Krisztus születését ünnepeljük: azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Isten emberré lett. Az ÜNNEPEK ÜNNEPÉN a próféciák beteljesednek. Adventünk is nem csak véget ér, hanem Karácsonnyal beteljesedik. December 24-e minden év legrövidebb napja és a leghosszabb, legsötétebb éjszakája, amelybe bele születik a Világ-Világossága Jézus Krisztus. Így lesz Karácsony a fény győzelme a sötétség felett. December 21-e a téli napforduló, a kerecseny-sólyom röptetése, ilyenkor hagyják el fészküket a kis sólyom madarak és tanítja repülni fiókáit ősi magyar turul-madarunk a kerecseny (karácsony) sólyom. Innen a magyar elnevezés.
Advent idején a hajnali misékkel (rorate!=harmatozzatok!) készülünk lelkileg is Karácsony-Ünnepére, de a betlehemezés- és más hasonló pásztorjátékok is szokásosak. Négy adventi gyertyát gyújtunk adventi-koszorúnkon: a HIT, A REMÉNY, AZ ÖRÖM (gaudete) és a SZERETET gyertyáit. De nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is kell készítenünk "lelkünk-jászolát" a hozzánk érkező Istengyermek méltó fogadására. Boldog-Békés Karácsonyt kívánunk egymásnak, de tegyünk meg mindent, hogy Karácsony utáni hétköznapjaink is boldogok- és békések legyenek családunkban, egyházközségeinkben, munkahelyünkön és környezetünkben egyaránt. Márcsak azért is, mert a Karácsony utáni vasárnap a SZENT CSALÁD ÜNNEPE. A Názáreti-Szent-Család (a Kis-Jézus, Szűz Mária és Szent József), mint a családok példaképe, példát mutat minden család számára: a szeretet-, az imádság- és a munka példáját. Az emberi élet is a családból indul el, amely minden emberi közösség alapja.
Imádkozzunk, hogy legyenek a Keresztény Magyar Családok olyan élő-közösségek, ahol a Gyermek-Jézushoz hasonlóan a magyar gyermekek is növekednek nemcsak korban, hanem bölcsességben és szeretetben is Isten és az emberek előtt.
Családellenes világunkban imádkozzunk hathatósabban Keresztény Magyar Családjainkért. Kérjük Magyarok Nagy Asszonyának-, Szent Józsefnek-, Szent István Királyunknak- és Árpádházi Magyar Szentjeinknek közbenjárását, hogy földi életünk adventja rajtunk is beteljesedjen és eljussunk az "Örök Karácsony"-ra.
Fenti gondolatokkal kívánok áldott-, boldog- és békés Karácsonyt és Új Évet, az Emigracio Magyarságának és Minden Magyar Testvéremnek itthon és szerte a világban. János atya.

 

Kovács János nyugalmazott tábori lelkész, alezredes, kisegítő lelkész

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

2015

 

 

 

Kovács János atya heti elmélkedései

 

| 2017 | 2016 | 2015 |

 

Lelkiség / Elmélkedések